10. výročie vzniku VSR, a.s. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

10. výročie vzniku VSR, a.s.

Ostatné > 10. Výročie vzniku VSR, a.s.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. oslávila 7.septembra 2016 desiate výročie založenia  VSR, a. s., ako nástupníckej spoločnosti rozdelením Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Toto okrúhle jubileum si spoločnosť pripomenula na slávnostnom stretnutí v Kultúrnom dome A. Hlinku Ružomberok za účasti akcionárov spoločnosti, jej orgánov, zamestnancov a pozvaných hostí, medzi ktorých patrili zástupcovia ministerstva životného prostredia, Vyššieho územného celku ŽSK, predstavitelia miestnej správy a samosprávy, významní obchodní partneri spoločnosti, bývalí zamestnanci a ostatná odborná verejnosť.
V príhovoroch a odborných prezentáciách bola zhrnutá história spoločnosti, od zrodu odštepného závodu 07 Ružomberok Severoslovenských vodární a kanalizácií, cez vznik samostatnej VSR, a.s. až po dnešok.
Za prínos a rozvoj v oblasti vodárenstva a šírenie dobrého mena spoločnosti prevzali z rúk predsedu predstavenstva MUDr. Igora Čombora, PhD, riaditeľa spoločnosti Ing. Milana Mojša a predsedu dozornej rady p. Dušana Lauka ocenenie bývalí zástupcovia vedenia spoločnosti, zástupcovia orgánov spoločnosti, ako aj bývalí zamestnanci spoločnosti.  
Príjemnú atmosféru podujatia svojimi vystúpeniami dotvorili domáci umelci -  FS Liptov, Základná umelecká škola Ružomberok a klavírny virtuóz Jozef Hollý.
10. výročie vzniku VSR, a.s.

Aktualizované

Návrat na obsah