Fyzické osoby - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Fyzické osoby

PRE ZÁKAZNÍKOV
  • doklad totožnosti
  • kópia listu vlastníctva
  • v prípade viacerých vlastníkov nehnuteľnosti súhlas spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uzatvoreniu zmluvy
  • stav meradla pri odovzdaní nehnuteľnosti (uvedený a odsúhlasený bývalým majiteľom na tlačive odhláška odberu vody a novým majiteľom na tlačive prihláška na odber vody)

Aktualizované

Návrat na obsah