Kontakt - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Kontakt

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Odkanalizovanie

Hospodárske stredisko KANALIZÁCIE zabezpečuje predovšetkým odkanalizovanie odpadových vôd (splaškové a iné komunálne, vody z povrchového odtoku – tzv. zrážkové) a ich čistenie.


KONTAKTY PRACOVNÍKOV

prijímajúcich objednávky horeuvedených služieb, poskytujúcich konzultácie k napojeniu a vykonávajúcich preberanie napojenia kanalizačných prípojok, konzultácie k projektovým dokumentáciami, týkajúcich sa verejnej kanalizácie
Ing. Marián Schreiner: 0908 900 873
Pavel Huba: 0905 231 728


VYTÝČENIE TRÁS KANALIZÁCIE V SPRÁVE A ÚDRŽBE DK
Pred rôznou stavebnou činnosťou je nutné vykonať vytýčenie inžinierskych sietí (na objednávku).


Aktualizované

Návrat na obsah