Majetkoprávne II. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne II.

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
304.

Liptovská Teplá č. 93
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545 a 552/1
2,00.-
21.03.2019
27.03.2019
305.

Liptovská Teplá č. 93
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
1,68.-
21.03.2019
27.03.2019
306.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
8,44.-
21.03.2019
27.03.2019
307.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
8,56.-
21.03.2019
27.03.2019
308.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
2,72.-
21.03.2019
27.03.2019
309.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545 a 552/1
7,56.-
21.03.2019
27.03.2019
310.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
1,24.-
21.03.2019
27.03.2019
311.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1 a 561/1
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
312.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
1,12.-
21.03.2019
27.03.2019
313.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,64.-
21.03.2019
27.03.2019
314.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
315.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 236/2
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
316.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 548/1
16,84.-
21.03.2019
27.03.2019
317.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 547/1
3,36.-
21.03.2019
27.03.2019
318.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 545 a 552/1
4,00.-
21.03.2019
27.03.2019
319.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 536/1
1,52.-
21.03.2019
27.03.2019
320.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,80.-
21.03.2019
27.03.2019
321.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545 a 552/1
4,96.-
21.03.2019
27.03.2019
322.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
38,52.-
21.03.2019
27.03.2019
323.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 146/4
71,82.-
21.03.2019
27.03.2019
324.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
29.03.2019
1.04.2019
325.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
1,24.-
29.03.2019
1.04.2019
326.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
2,12.-
29.03.2019
1.04.2019
327.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
1,12.-
29.03.2019
1.04.2019
328.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
45,72.-
29.03.2019
1.04.2019
329.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
12,64.-
29.03.2019
1.04.2019
330.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
1,48.-
29.03.2019
1.04.2019
331.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
2,08.-
29.03.2019
1.04.2019
332.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
5,52.-
29.03.2019
1.04.2019
333.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/502
6,64.-
29.03.2019
1.04.2019
334.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
10,04.-
29.03.2019
1.04.2019
335.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 558/1
2,68.-
29.03.2019
1.04.2019
336.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 548/1
0,72.-
29.03.2019
1.04.2019
337.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 559/502
3,84.-
29.03.2019
1.04.2019
338.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 558/1
3,20.-
29.03.2019
1.04.2019
339.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/502
3,84.-
29.03.2019
1.04.2019
340.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
3,20.-
29.03.2019
1.04.2019
341.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
12,72
29.03.2019
1.04.2019
342.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
05.04.2019
08.04.2019
343.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
05.04.2019
08.04.2019
344.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 565/502
3,36.-
05.04.2019
08.04.2019
345.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 558/1
13,32.-
05.04.2019
08.04.2019
346.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 545 a 552/1
2,00.-
05.04.2019
08.04.2019
347.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 547/1
1,68.-
05.04.2019
08.04.2019Aktualizované

Návrat na obsah