Majetkoprávne - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Húska Juraj
Hrušková 513/2  
034 01 Liptovský Mikuláš
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
13,40.-
03.08.2016
24.08.2016
2.
Maarová Oľga
Súmračná 3259/10
821 02 Bratislava
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
6,68.-
23.08.2016
21.09.2016
3.
Radecká Eugénia
Pod Stráňou 845/14
028 01 Trstená
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
6,68.-
08.06.2017
23.06.2017
4.
Ďurčiová Gabriela
034 83 Ivachnová č. 62
Zriadenie vecného bremena v k. ú Ivachnová
139,52.-
08.06.2017
23.06.2017
5.

 032 12 Dúbrava

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
277,50.-
20.11.2017
21.11.2017
6.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
7.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
271,35.-
20.11.2017
21.11.2017
8.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,90.-
20.11.2017
21.11.2017
9.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
10.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
393,60.-
20.11.2017
21.11.2017
11.
Dobrík Peter
Dielno   1371/17
034 84 Liptovské   Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
285,90.-
20.11.2017
21.11.2017
12.
Jacko Ladislav
Pod Skálím 1545/51
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
670,44.-
20.11.2017
21.11.2017
13.
Bobáľová Mária
Borodáčová 307/45
 040 17 Košice

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
196,44.-
20.11.2017
21.11.2017
14.

 013 11 Lietavská Lúčka

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
43,92.-
20.11.2017
21.11.2017
15.

 032 15 Partizánska Ľupča

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,84.-
20.11.2017
21.11.2017
16.

 034 01 Ružomberok

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
109,80.-
20.11.2017
21.11.2017
17.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
20,46.-
04.12.2017
06.12.2017
18.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
9,18.-
04.12.2017
06.12.2017
19.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
04.12.2017
06.12.2017
20.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
04.12.2017
06.12.2017
21.

 032 15 Partizánska Ľupča

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
26,52.-
04.12.2017
06.12.2017
22.

 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
232,86.-
04.12.2017
06.12.2017
23.

 032 15 Partizánska Ľupča

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
26,52.-
04.12.2017
06.12.2017
24.
Matajová Jozefína
Pod Kopanicami 1381/4
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
622,32.-
04.12.2017
06.12.2017
25.
Mrvová Anna
Dielno 1366/7
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
351,24.-
04.12.2017
06.12.2017
26.
Iváková Magdaléna
Hlavná 112/18
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
443,94.-
04.12.2017
06.12.2017
27.
Gejdošová Emília
Dielno 1375/25
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
339,96.-
04.12.2017
06.12.2017
28.
Gejdoš Milan a  
Gejdošová Emília
Dielno 1375/25
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
243,54.-
04.12.2017
06.12.2017
29.
Slamka Marek, Ing.  a
Slamková Elena, Ing.
Vyšnianská ulica 1453/6
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
304,32.-
04.12.2017
06.12.2017
30.
Kelčík Peter
Hlavná ulica 148/55
 034 84 Liptovské Sliače

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
271,35.-
04.12.2017
06.12.2017
31.
Sliacka Anna
Likavka 461
 034 95 Likavka

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
360,90.-
04.12.2017
06.12.2017
32.
Dvorský Ján, Ing.
Nižnianska ulica 341/43
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
466,86.-
04.12.2017
06.12.2017
33.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
30,72.-
07.12.2017
12.12.2017
34.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
13,74.-
07.12.2017
12.12.2017
35.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  
 
v k. ú. Liptovské Sliače
277,50.-
07.12.2017
12.12.2017
36.

Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Liptovské Sliače
73,20.-
07.12.2017
12.12.2017
37.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
9,18.-
07.12.2017
12.12.2017
38.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
20,46.-
07.12.2017
12.12.2017
39.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 572
284,52.-
07.12.2017
12.12.2017
40.
Ondrejka Milan
Do Zúbrej 517/2
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 972
296,82.-
07.12.2017
12.12.2017
41.
Dvorský Marián a  
Dvorská Marta
Hlavná ulica 156/71
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
436,98.-
07.12.2017
12.12.2017
42.
Maďarová Ľudmila
Hlavná ulica 99/44
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
216,24.-
07.12.2017
12.12.2017
43.
Huntoš Pavol, Bc.
Liptovská 2112/3
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
196,62.-
07.12.2017
12.12.2017
44.
Švidroň Karol  a  
Švidroňová Anna
Liptovská Osada 305
034 73 Liptovská Osada
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
232,86.-
07.12.2017
12.12.2017
45.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 54
213,66.-
07.12.2017
12.12.2017
46.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela č. 626
172,86.-
07.12.2017
12.12.2017
47.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
267,48.-
07.12.2017
12.12.2017
48.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 151/4
9,18.-
07.12.2017
12.12.2017
49.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, parcela  č. 1357/2
20,46.-
07.12.2017
12.12.2017
50.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok
56,61.-
11.12.2017
12.12.2017
51.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače
10,98.-
11.12.2017
12.12.2017
52.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
73,20.-
11.12.2017
12.12.2017
53.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
121,08.-
11.12.2017
12.12.2017
54.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
267,48.-
11.12.2017
12.12.2017
55.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
79,62.-
11.12.2017
12.12.2017
56.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
172,86.-
11.12.2017
12.12.2017
57.
Vicianová Ľudmila
Stredná Roveň 1271/18
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače
391,62.-
7.12.2017
12.12.2017
58.
Fričová Viera
Školská ulica 926/1
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela  č. 621
121,08.-
09.01.2018
09.01.2018
59.
Fričová Viera
Školská ulica 926/1
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela  č. 981/2
630,24.-
09.01.2018
09.01.2018
60.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 628
125,24.-
09.01.2018
09.01.2018
61.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585
119,12.-
09.01.2018
09.01.2018
62.
Ovad Miroslav
J. Hanulu 1081/113
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 623
73,20.-
09.01.2018
09.01.2018
63.
Sleziak Pavol
Dielnice 818/62
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 1891/1
338,40.-
09.01.2018
09.01.2018
64.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 589
535,00.-
09.01.2018
09.01.2018
65.

Kúpna zmluva podielu pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela číslo 585
27,64.-
09.01.2018
09.01.2018
66.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1425/2
25,65.-
12.05.2017
20.06.2017
67.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 654
1,26.-
08.06.2017
20.06.2017
68.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 651/5
15,93.-
08.06.2017
20.06.2017
69.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1435/2
526,68.-
23.08.2017
12.09.2017
70.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 681
69,30.-
23.08.2017
12.09.2017
71.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 680
82,35.-
03.04.2017
27.04.2017
72.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 661
7,83.-
10.04.2017
27.04.2017
73.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 662
25,47.-
10.04.2017
27.04.2017
74.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 663/3
101,52.-
10.04.2017
27.04.2017
75.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 702
1,00.-
10.04.2017
27.04.2017
76.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 702
10,17.-
10.04.2017
27.04.2017
77.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 681
82,25.-
10.04.2017
27.04.2017
78.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 669
41,04.-
10.04.2017
27.04.2017
79.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 651/5
3,96.-
10.04.2017
27.04.2017
80.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1416/1
23,40.-
10.04.2017
27.04.2017
81.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parc. č. 1400/2
7,20.-
10.04.2017
27.04.2017
82.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 1425/2
15,30.-
26.01.2018
29.1.2018
83.
Haászová Katarína, Ing.
 
Hollého 1844/18
 
927 05 Šaľa - Veča
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 589
535,00.-
26.01.2018
29.1.2018
84.
Benčová Janka, Ing.
 
Záhumnie 222/94
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1367
92,64.-
26.01.2018
29.1.2018
85.
Šimček Peter
 
Stupy 1463/15
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 2465/5, E KN parcela č. 3039/1,
164,16.-
26.01.2018
29.1.2018
86.
Juráš Peter a Jurášová Helena
 
Dolná Roveň 1304/22
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 110/1, 3088/12, 110/4
554,58.-
26.01.2018
29.1.2018
87.
Likavčanová Janka
 
Vyšnianska ulica 1433/46
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566,
133,35.-
26.01.2018
29.1.2018
88.
Likavčanová Janka
 
Hrbky 115/35
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566,
133,35.-
26.01.2018
29.1.2018
89.

Jarná ulica 467/118
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1566,
62,64.-
26.01.2018
29.1.2018
90.

Kúpna zmluva časti pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
193,80.-
20.02.2018
21.2.2018
91.

Kúpna zmluva časti pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
27,78.-
20.02.2018
21.2.2018
92.

Kúpna zmluva časti pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
27,78.-
20.02.2018
21.2.2018
93.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 4072/4
41,80.-
20.02.2018
21.2.2018
94.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 4072/4
41,80.-
20.02.2018
21.2.2018
95.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
119,12.-
20.02.2018
21.2.2018
96.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 585
119,12.-
20.02.2018
21.2.2018
97.

Zriadenie vecného   bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č.   976/2,5,7
10,98.-
20.02.2018
21.2.2018
98.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 4072/4
41,80.-
20.02.2018
21.2.2018
99.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
29,22.-
20.02.2018
21.2.2018
100.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 628
62,64.-
28.02.2018
28.02.2018
101.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 556
269,70.-
28.02.2018
28.02.2018
102.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 553/1
468,84.-
28.02.2018
28.02.2018
103.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 541/2
35,16.-
28.02.2018
28.02.2018
104.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcely č. 525/2 a 526
30,72.-
28.02.2018
28.02.2018
105.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN  parcely č. 525/2 a 526
30,72.-
28.02.2018
28.02.2018
106.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN  parcely č. 525/2 a 526
30,72.-
28.02.2018
28.02.2018
107.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
28.02.2018
28.02.2018
108.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
28.02.2018
28.02.2018
109.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 553/1
234,42.-
28.02.2018
28.02.2018
110.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
28.02.2018
28.02.2018
111.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
1,60.-
06.03.2018
06.03.2018
112.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
116,88.-
06.03.2018
06.03.2018
113.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 575
316,38.-
06.03.2018
06.03.2018
114.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 575
210,96.-
06.03.2018
06.03.2018
115.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 540/2
353,43.-
06.03.2018
06.03.2018
116.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
E KN parcely č. 525/2 a č. 526
76,74.-
06.03.2018
06.03.2018
117.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1599/3 a E KN parcely č. 536/2 a 537/2
627,60.-
06.03.2018
06.03.2018
118.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 579
180,24.-
06.03.2018
21.02.2018
119.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
25,68.-
14.03.2018
14.03.2018
120.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 523
103,68.-
14.03.2018
14.03.2018
121.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 625
25,68.-
14.03.2018
14.03.2018
122.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 564
116,88.-
14.03.2018
14.03.2018
123.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 560
420,18.-
14.03.2018
14.03.2018
124.
ZVB/72/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 541/2
35,16.-
14.03.2018
14.03.2018
125.
ZVB/73/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 541/2
35,16.-
14.03.2018
14.03.2018
126.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 557
245,34.-
14.03.2018
14.03.2018
127.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcely č. 628
62,64.-
14.03.2018
14.03.2018
128.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 561
272,52.-
14.03.2018
14.03.2018
129.
ZVB/70/2018
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1555/1
279,96.-
14.03.2018
14.03.2018
130.
ZVB/69/2018
Hlavná ulica 98/46
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 971/1
298,80.-
14.03.2018
14.03.2018Aktualizované

Návrat na obsah