Právnické osoby - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Právnické osoby

PRE ZÁKAZNÍKOV
  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • kópia listu vlastníctva
  • IČO, IČ  DPH, DIČ
  • stav meradla pri odovzdaní nehnuteľnosti (uvedený a odsúhlasený bývalým majiteľom na tlačive odhláška odberu vody a novým majiteľom na tlačive prihláška na odber vody)

Aktualizované

Návrat na obsah