Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > Rôzne

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
44,92.-
23.08.2016
07.09.2016
2.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 191/501
6,56.-
23.08.2016
07.09.2016
3.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
8,96.-
12.05.2017
17.05.2017
4.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
02.03.2017
17.05.2017
5.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
4,48.-
02.03.2017
17.05.2017
6.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 191/501
1,00.-
02.03.2017
17.05.2017
7.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
4,48.-
08.03.2017
17.05.2017
8.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 191/501
1,00.-
08.03.2017
17.05.2017
9.
Tulinský Stanislav
Liptovská Štiavnica č. 319
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena pozemku v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2004
579,00.-
09.01.2018
09.01.2018
10.
Moravčík Peter
Na ohrady 59/15, Liptovská Štiavnica,
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcely č. 3415/1, 3415/3,  3415/4, 3415/7, 3415/9-13
2 235,00.-
17.01.2018
17.01.2018
11.
Čutková Eleonóra
Liptovská Štiavnica č. 278
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2005
1089,00.-
28.02.2018
28.02.2018
12.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ľubochňa, C KN parcela  č. 496/2
181,62.-
23.10.2018
29.10.2018Aktualizované

Návrat na obsah