Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > Rôzne

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Tulinský Stanislav
Liptovská Štiavnica č. 319
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena pozemku v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2004
579,00.-
09.01.2018
09.01.2018
2.
Moravčík Peter
Na ohrady 59/15, Liptovská Štiavnica,
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcely č. 3415/1, 3415/3,  3415/4, 3415/7, 3415/9-13
2 235,00.-
17.01.2018
17.01.2018
3.
Čutková Eleonóra
Liptovská Štiavnica č. 278
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2005
1089,00.-
28.02.2018
28.02.2018
4.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ľubochňa, C KN parcela  č. 496/2
181,62.-
23.10.2018
29.10.2018Aktualizované

Návrat na obsah