Odčítanie vodomerov - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odčítanie vodomerov

PRE ZÁKAZNÍKOV

Odpisovanie vodomerov je vykonávané pracovníkmi Hospodárskeho strediska Vodovody. Odpisovanie vodomerov sa riadi schváleným harmonogramom odpisov na príslušný kalendárny rok.

Domácnosti
Odpisovanie vodomerov sa zabezpečuje v polročných intervaloch, pri zmene ceny vodného a stočného a pri výmene meradla.

Veľkoodberatelia
Odpisovanie vodomerov sa vykonáva jedenkrát mesačne alebo podľa harmonogramu odpisov.

Ostatní odberatelia
Odpisovanie vodomerov sa vykonáva štvrťročne.

Radi by sme Vám - našim zákazníkom v tejto súvislosti pripomenuli, že odberateľ (majiteľ objektu) je v zmysle platnej legislatívy povinný umožniť zamestnancom našej spoločnosti prístup k vodomeru. Pokiaľ odberateľ (majiteľ objektu) nie je v dobe odpočtu prítomný, vyplní príslušné tlačivo o stave vodomeru (ktorý na mieste ponechá príslušný obvodový montér) a zašle ho na adresu VSR, a.s.

Nahlasovanie stavu vodomeru
Stav vodomeru je možné nahlásiť na oddelenie odbytu:

  • telefonicky na t.č.: 044/4331621, 0905 462 043


  • osobne počas úradných hodín: Po,Ut,Št: 07:00–15:00; St: 08:00–16:00; Pi: 07:00–14:00;


Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky