Základné údaje - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Základné údaje

SPOLOČNOSŤ

Výpis z Obchodného registra SR


Obchodné meno:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Sídlo:
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

IČO:
36 672 271

IČDPH:
SK 2022239043

DIČ:
2022239043

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a. s. Ružomberok
Číslo účtu : 8339280001/5600

Právna forma:
Akciová spoločnosť

DEŇ ZÁPISU:
07.09.2006

ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Predstavenstvo:
Predseda:
MUDr.    Igor  Čombor    , PhD. (od: 20.04.2015)
Člen:
Ing.    Ján    Bednárik   (od: 20.04.2015)
Člen: Tibor Lauko (od:
26.10.2015)
Člen: Juraj Bobek (od:
20.04.2015)
Člen: Ing. Stanislav Nechaj (od:
20.04.2015
)

Dozorná rada:

P
redseda: Dušan    Lauko (od: 22.05.2015)
Člen:
Mgr.    Alena  Šubjaková (od: 8.10.2014)
Člen:
Ján    Kulich (od: 8.10.2014)
Člen:
PhDr.    Pavol  Šípoš (od:20.04.2015)
Člen: Ing. Vendelín Ružička
(od:6.10.2015)
Člen:
Vladimír    Guoth (od: 20.04.2015)


Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Mojš Milan (od 01.06.2011)

Prokurista spoločnosti:
Ing. Mojš Milan (od 15.06.2011)

Námestník výrobno-technický:
Ing. Bednárik Ján

Námestník obchodno-ekonomický:
Ing. Buntová Bočeková Zuzana


Aktualizované

Návrat na obsah