Cenník vodné a stočné - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Cenník vodné a stočné

PRE ZÁKAZNÍKOV > Cenníky spoločnosti
Ceny platné od 1. januára 2024

V súlade s rozhodnutím č. 0003/2024/V, ktoré vydal dňa 10.11.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - sú pre rok 2024 platné nasledovné ceny za regulované činnosti.

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,9989 €

1,1987 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

1,0594 €

1,2713 €


Ceny platné od 1. januára 2023

V súlade s rozhodnutím č. 0006/2023/V, ktoré vydal dňa 29.11.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - ÚRSO) sú pre rok 2023 platné nasledovné ceny za uvedené služby :

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

1,0415 €

1,2498 €


Ceny platné od 1. júna 2022

V súlade s rozhodnutím č. 0018/2022/V zo dňa 23.3.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovil od 1.6.2022 nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

1,0415 €

1,2498 €


Cena stočného sa mení z pôvodnej ceny 1,1524 €/m3 s DPH na 1,2498 €/m3, čo predstavuje nárast o 0,097 €/m3, cena vodného sa nemení.

Ceny platné od 1. januára 2022

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €


Ceny platné od 1. januára 2021

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €

Aktualizované

Návrat na obsah