Cenník vodné a stočné - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Cenník vodné a stočné

PRE ZÁKAZNÍKOV > Cenníky spoločnosti
Ceny platné od 1. januára 2022

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €

Ceny platné od 1. januára 2021

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €Ceny platné od 1. júla 2020
V súlade s rozhodnutím č. 0002/2020/V, ktoré vydal dňa 9.12.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú od 1.7.2020 platné nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,8024 €

0,9629 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €


Cena vodného sa mení z pôvodnej ceny 0,8952 EUR/m3 s DPH na 0,9629 EUR/m3 s DPH, čo predstavuje nárast o 0,07 EUR/m3, cena stočného sa nemení.

Ceny platné od 1. januára 2020

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,7460 €

0,8952 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €

Aktualizované

Návrat na obsah