Majetkoprávne II. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne II.

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
304.

Sršeň Ján
Liptovská Teplá č. 93
034 83 Liptovská Teplá
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545 a 552/1
2,00.-
21.03.2019
27.03.2019
305.

Sršeň Ján
Liptovská Teplá č. 93
034 83 Liptovská Teplá
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
1,68.-
21.03.2019
27.03.2019
306.

Sršeň Ján
Liptovská Teplá č. 93
034 83 Liptovská Teplá
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
8,44.-
21.03.2019
27.03.2019
307.

Breuerová Oľga
 
Tonkovce č. 476
 930 38 Nový Život
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
8,56.-
21.03.2019
27.03.2019
308.

Breuerová Oľga
 
Tonkovce č. 476
 930 38 Nový Život
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
2,72.-
21.03.2019
27.03.2019
309.

Breuerová Oľga
 
Tonkovce č. 476
 930 38 Nový Život
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545 a 552/1
7,56.-
21.03.2019
27.03.2019
310.

Brezňanová Ľudmila
 
Dolná Roveň 1336/5
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
1,24.-
21.03.2019
27.03.2019
311.

Brezňanová Ľudmila
 
Dolná Roveň 1336/5
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1 a 561/1
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
312.

Brezňanová Ľudmila
 
Dolná Roveň 1336/5
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
1,12.-
21.03.2019
27.03.2019
313.

Kenderová Otília
 
Lúčky č. 566
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,64.-
21.03.2019
27.03.2019
314.

Kenderová Otília
 
Lúčky č. 566
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
315.

Krakovský Vladimír
 
Lúčky č. 475
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 236/2
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
316.

Krakovský Vladimír
 
Lúčky č. 475
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 548/1
16,84.-
21.03.2019
27.03.2019
317.

Krakovský Vladimír
 
Lúčky č. 475
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 547/1
3,36.-
21.03.2019
27.03.2019
318.

Krakovský Vladimír
 
Lúčky č. 475
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 545 a 552/1
4,00.-
21.03.2019
27.03.2019
319.

Šefranková Blažena
 
Štiavnička č. 8
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 536/1
1,52.-
21.03.2019
27.03.2019
320.

Frajková Magdaléna
 
Pod hájom 1095/77
 
018 41 Dubnica nad Váhom
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,80.-
21.03.2019
27.03.2019
321.

Frajková Magdaléna
 
Pod hájom 1095/77
 
018 41 Dubnica nad Váhom
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545 a 552/1
4,96.-
21.03.2019
27.03.2019
322.

Frajková Magdaléna
 
Pod hájom 1095/77
 
018 41 Dubnica nad Váhom
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
38,52.-
21.03.2019
27.03.2019
323.

Patrylák Cyril a Patryláková Vlasta
 
Madočany č. 208
 
034 83 Liptovská Teplá
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 146/4
71,82.-
21.03.2019
27.03.2019
324.

Vrtich Milan
 
Ivachnová č. 19
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
29.03.2019
1.04.2019
325.

Fillo Roman
 
Pod Stráňou 1346/21
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
1,24.-
29.03.2019
1.04.2019
326.

Fillo Roman
 
Pod Stráňou 1346/21
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
2,12.-
29.03.2019
1.04.2019
327.

Fillo Roman
 
Pod Stráňou 1346/21
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
1,12.-
29.03.2019
1.04.2019
328.

Harušťáková Gabriela
 
Jánošíková, Pekárenská 706/28
 
900 42 Dunajská Lúžna  
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
45,72.-
29.03.2019
1.04.2019
329.

Harušťáková Gabriela
 
Jánošíková, Pekárenská 706/28
 
900 42 Dunajská Lúžna
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
12,64.-
29.03.2019
1.04.2019
330.

Paprčiaková Mária
 
Bešeňová č. 109
 
034 83 Bešeňová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
1,48.-
29.03.2019
1.04.2019
331.

Paprčiaková Mária
 
Bešeňová č. 109
 
034 83 Bešeňová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
2,08.-
29.03.2019
1.04.2019
332.

Kanderová Eva
 
Jarná ulica 492/49
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
5,52.-
29.03.2019
1.04.2019
333.

Kanderová Eva
 
Jarná ulica 492/49
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/502
6,64.-
29.03.2019
1.04.2019
334.

Babál Bohumír
 
I. Houdeka 1955/55
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
10,04.-
29.03.2019
1.04.2019
335.

Babál Bohumír
 
I. Houdeka 1955/55
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 558/1
2,68.-
29.03.2019
1.04.2019
336.

Garajová Margita
 
Ivachnová č. 160
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 548/1
0,72.-
29.03.2019
1.04.2019
337.

Bielená Ľudmila
 
Pod Pivničiskom 364/12
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 559/502
3,84.-
29.03.2019
1.04.2019
338.

Bielená Ľudmila
 
Pod Pivničiskom 364/12
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 558/1
3,20.-
29.03.2019
1.04.2019
339.

Bielený Jozef
 
Hlavná ulica 51/140
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/502
3,84.-
29.03.2019
1.04.2019
340.

Bielený Jozef
 
Hlavná ulica 51/140
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
3,20.-
29.03.2019
1.04.2019
341.

Tvrdoňová Mária
 
Lúčky č. 429
 
034 82  Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
12,72
29.03.2019
1.04.2019
342.

Baďová Anna
 
Ivachnová č. 35
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
05.04.2019
08.04.2019
343.

Baďová Anna
 
Ivachnová č. 35
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
05.04.2019
08.04.2019
344.

Caban Vladimír
 
Pod Pivničiskom 406/5
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
3,36.-
05.04.2019
08.04.2019
345.

Caban Vladimír
 
Pod Pivničiskom 406/5
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
13,32.-
05.04.2019
08.04.2019
346.

Šipecová Oľga
 
Ivachnová č. 71
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545 a 552/1
2,00.-
05.04.2019
08.04.2019
347.

Šipecová Oľga
 
Ivachnová č. 71
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
1,68.-
05.04.2019
08.04.2019
348.

Mašura Branislav
 
Bobrovec č. 67
 
032 21 Bobrovec
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545
5,60.-
11.04.2019
22.5.2019
349.

Mašura Branislav
Bobrovec č. 67
032 21 Bobrovec

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
19,52.-
11.04.2019
22.5.2019
350.

Mašura Branislav
Bobrovec č. 67
032 21 Bobrovec

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
4,88.-
11.04.2019
22.5.2019
351.

Mašura Branislav
Bobrovec č. 67
032 21 Bobrovec

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 236/2
2,12.-
11.04.2019
22.5.2019
352.

Slušný Jozef
 
Nová 811/7
 
059 21 Svit
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
5,76.-
11.04.2019
22.5.2019
353.

Slušný Jozef
 
Nová 811/7
 
059 21 Svit
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
5,48.-
11.04.2019
22.5.2019
354.

Slušný Jozef
 
Nová 811/7
 
059 21 Svit
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545, 552/1
16,00.-
11.04.2019
22.5.2019
355.

Loorincová Jana, MVDr.
 
Železničná  3898/13
 048 01 Rožňava
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
2,32.-
11.04.2019
22.5.2019
356.

Loorincová Jana, MVDr.
 
Železničná  3898/13
 048 01 Rožňava
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
6,40.-
11.04.2019
22.5.2019
357.

Hošalová Ema
 
Hurbanova 1490/12
 031 01 Liptovský Mikuláš
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
2,00.-
11.04.2019
22.5.2019
358.

Hošalová Ema
 
Hurbanova 1490/12
 
031 01 Liptovský Mikuláš
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
1,68.-
11.04.2019
22.5.2019
359.

Hošalová Ema
 
Hurbanova 1490/12
 
031 01 Liptovský Mikuláš
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
8,44.-
11.04.2019
22.5.2019
360.

Dvorská Elena
 
Do Zúbrej  530/28
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 542/501
4,20.-
11.04.2019
22.5.2019
361.

Jarotta Jaromír
 
Hlavná ulica 144/47
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/502
11,56.-
11.04.2019
22.5.2019
362.

Jarotta Jaromír
 
Hlavná ulica 144/47
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
9,60.-
11.04.2019
22.5.2019
363.

Bielený Anton
 
Stredná Roveň 1265/6
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
3,20.-
11.04.2019
22.5.2019
364.

Bielený Anton
 
Stredná Roveň 1265/6
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/502
3,84.-
11.04.2019
22.5.2019
365.

Sleziak Ľubomír
 
I. Murgašova 549/9
 034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
2,68
11.04.2019
22.5.2019
366.

Sleziak Ľubomír
 
I. Murgašova 549/9
 034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 565/502
3,36
11.04.2019
22.5.2019
367.

Lukáčová Bronislava
 
Ivachnová č. 156
 034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. č. 236/2
2,12
11.04.2019
22.5.2019
368.

Lukáčová Bronislava
 
Ivachnová č. 156
 034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
3,20.-
11.04.2019
22.5.2019
369.

Lukáčová Bronislava
 
Ivachnová č. 156
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
3,40.-
11.04.2019
22.5.2019
370.

Lukáčová Bronislava
 
Ivachnová č. 156
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
7,24.-
11.04.2019
22.5.2019
371.

Huntoš Mikuláš
 
Ivachnová č. 18
 034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
6,36.-
11.04.2019
22.5.2019
372.

Regecová Daniela
 
Zelená 4453/2A
 974 04 Banská Bystrica
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
16,00.-
11.04.2019
22.5.2019
373.

Regecová Daniela
 
Zelená 4453/2A
 974 04 Banská Bystrica
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
5,48.-
11.04.2019
22.5.2019
374.

Regecová Daniela
 
Zelená 4453/2A
 
974 04 Banská Bystrica
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
5,76.-
11.04.2019
22.5.2019
375.

Vargová Alena
 
Ivachnová č. 147
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,92.-
11.04.2019
22.5.2019
376.

Vargová Alena
 
Ivachnová č. 147
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
18,40.-
11.04.2019
22.5.2019
377.
ZVB/09/2019
Vargová Alena
 
Ivachnová č. 147
 034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 193/4
16,04.-
11.04.2019
22.5.2019
378.

Kováčiková Magdaléna
 
Nižnianska 358/77
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
7,52.-
17.04.2019
23.5.2019
379.

Kováčiková Magdaléna
 
Nižnianska 358/77
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
4,28.-
17.04.2019
23.5.2019
380.

Sleziak Stanislav
 
Lúčky č. 219
 
034 82 Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
7,00.-
17.04.2019
23.5.2019
381.

Sleziak Stanislav
 
Lúčky č. 219
 
034 82 Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová
2,12.-
17.04.2019
23.5.2019
382.

Sleziak Stanislav
 
Lúčky č. 219
 
034 82 Lúčky
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
3,76.-
17.04.2019
23.5.2019
383.

Sleziaková Blažena
 
Hlavná ulica 142/43
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 566/1
7,52.-
17.04.2019
23.5.2019
384.

Sleziaková Blažena
 
Hlavná ulica 142/43
 034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
4,28.-
17.04.2019
23.5.2019
385.

Radecká Eugénia
 
Pod Stráňou 745/14
 028 01 Trstená
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 191/503
6,68.-
17.04.2019
23.5.2019
386.

Radecká Eugénia
 
Pod Stráňou 745/14
 028 01 Trstená
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 190
15,80.-
17.04.2019
23.5.2019
387.

Radecká Eugénia
 
Pod Stráňou 745/14
 028 01 Trstená
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
5,56.-
17.04.2019
23.5.2019
388.

Mišíková Iveta
 
Baničné 875/13
 034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 194/501
0,88.-
17.04.2019
23.5.2019
389.

Mišíková Iveta
 
Baničné 875/13
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
9,88.-
17.04.2019
23.5.2019
390.

Hazuchová Anna, Ing.
 
Jirásková 6041/19
 
917 02 Trnava
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová
8,40.-
17.04.2019
23.5.2019
391.

Hrbček Marek
 
Kalameny č. 92
 
034 82 Kalameny
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
13,40.-
18.04.2019
23.5.2019
392.

Hrbček Marek
 
Kalameny č. 92
 
034 82 Kalameny
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
18,80.-
18.04.2019
23.5.2019
393.

Balušková Jolana
 
Bernolákova 1490/16
 
949 01 Nitra – Staré Mesto
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
18.04.2019
23.5.2019
394.

Balušková Jolana
 
Bernolákova 1490/16
 
949 01 Nitra – Staré Mesto
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
18.04.2019
23.5.2019Aktualizované

Návrat na obsah