Majetkoprávne II. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne II.

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
304.

Liptovská Teplá č. 93
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545 a 552/1
2,00.-
21.03.2019
27.03.2019
305.

Liptovská Teplá č. 93
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
1,68.-
21.03.2019
27.03.2019
306.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
8,44.-
21.03.2019
27.03.2019
307.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
8,56.-
21.03.2019
27.03.2019
308.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
2,72.-
21.03.2019
27.03.2019
309.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545 a 552/1
7,56.-
21.03.2019
27.03.2019
310.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
1,24.-
21.03.2019
27.03.2019
311.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1 a 561/1
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
312.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
1,12.-
21.03.2019
27.03.2019
313.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,64.-
21.03.2019
27.03.2019
314.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
315.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 236/2
2,12.-
21.03.2019
27.03.2019
316.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 548/1
16,84.-
21.03.2019
27.03.2019
317.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 547/1
3,36.-
21.03.2019
27.03.2019
318.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 545 a 552/1
4,00.-
21.03.2019
27.03.2019
319.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 536/1
1,52.-
21.03.2019
27.03.2019
320.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
1,80.-
21.03.2019
27.03.2019
321.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545 a 552/1
4,96.-
21.03.2019
27.03.2019
322.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
38,52.-
21.03.2019
27.03.2019
323.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Madočany,
 
C KN parcela č. 146/4
71,82.-
21.03.2019
27.03.2019
324.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
29.03.2019
1.04.2019
325.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 541
1,24.-
29.03.2019
1.04.2019
326.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
2,12.-
29.03.2019
1.04.2019
327.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/501
1,12.-
29.03.2019
1.04.2019
328.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 550/1, 561/1
45,72.-
29.03.2019
1.04.2019
329.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
12,64.-
29.03.2019
1.04.2019
330.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
1,48.-
29.03.2019
1.04.2019
331.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
2,08.-
29.03.2019
1.04.2019
332.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
5,52.-
29.03.2019
1.04.2019
333.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/502
6,64.-
29.03.2019
1.04.2019
334.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
10,04.-
29.03.2019
1.04.2019
335.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 558/1
2,68.-
29.03.2019
1.04.2019
336.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 548/1
0,72.-
29.03.2019
1.04.2019
337.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 559/502
3,84.-
29.03.2019
1.04.2019
338.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. č. 558/1
3,20.-
29.03.2019
1.04.2019
339.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 559/502
3,84.-
29.03.2019
1.04.2019
340.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
3,20.-
29.03.2019
1.04.2019
341.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
12,72
29.03.2019
1.04.2019
342.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
05.04.2019
08.04.2019
343.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
05.04.2019
08.04.2019
344.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
3,36.-
05.04.2019
08.04.2019
345.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
13,32.-
05.04.2019
08.04.2019
346.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545 a 552/1
2,00.-
05.04.2019
08.04.2019
347.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
1,68.-
05.04.2019
08.04.2019
348.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545
5,60.-
11.04.2019
22.5.2019
349.


Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
19,52.-
11.04.2019
22.5.2019
350.


Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
4,88.-
11.04.2019
22.5.2019
351.


Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 236/2
2,12.-
11.04.2019
22.5.2019
352.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
5,76.-
11.04.2019
22.5.2019
353.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
5,48.-
11.04.2019
22.5.2019
354.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 545, 552/1
16,00.-
11.04.2019
22.5.2019
355.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 548/1
2,32.-
11.04.2019
22.5.2019
356.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
6,40.-
11.04.2019
22.5.2019
357.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
2,00.-
11.04.2019
22.5.2019
358.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
1,68.-
11.04.2019
22.5.2019
359.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
8,44.-
11.04.2019
22.5.2019
360.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 542/501
4,20.-
11.04.2019
22.5.2019
361.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/502
11,56.-
11.04.2019
22.5.2019
362.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
9,60.-
11.04.2019
22.5.2019
363.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
3,20.-
11.04.2019
22.5.2019
364.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 559/502
3,84.-
11.04.2019
22.5.2019
365.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
2,68
11.04.2019
22.5.2019
366.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 565/502
3,36
11.04.2019
22.5.2019
367.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. č. 236/2
2,12
11.04.2019
22.5.2019
368.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
3,20.-
11.04.2019
22.5.2019
369.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
3,40.-
11.04.2019
22.5.2019
370.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
7,24.-
11.04.2019
22.5.2019
371.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
6,36.-
11.04.2019
22.5.2019
372.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 545, 552/1
16,00.-
11.04.2019
22.5.2019
373.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 547/1
5,48.-
11.04.2019
22.5.2019
374.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 548/1
5,76.-
11.04.2019
22.5.2019
375.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 236/2
2,92.-
11.04.2019
22.5.2019
376.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 547/1
18,40.-
11.04.2019
22.5.2019
377.
ZVB/09/2019
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 193/4
16,04.-
11.04.2019
22.5.2019
378.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
7,52.-
17.04.2019
23.5.2019
379.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 558/1
4,28.-
17.04.2019
23.5.2019
380.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
7,00.-
17.04.2019
23.5.2019
381.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová
2,12.-
17.04.2019
23.5.2019
382.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
3,76.-
17.04.2019
23.5.2019
383.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 566/1
7,52.-
17.04.2019
23.5.2019
384.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 558/1
4,28.-
17.04.2019
23.5.2019
385.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 191/503
6,68.-
17.04.2019
23.5.2019
386.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 190
15,80.-
17.04.2019
23.5.2019
387.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 161/2
5,56.-
17.04.2019
23.5.2019
388.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 194/501
0,88.-
17.04.2019
23.5.2019
389.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
9,88.-
17.04.2019
23.5.2019
390.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová
8,40.-
17.04.2019
23.5.2019
391.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 565/502
13,40.-
18.04.2019
23.5.2019
392.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 566/1
18,80.-
18.04.2019
23.5.2019
393.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
18.04.2019
23.5.2019
394.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
18.04.2019
23.5.2019Aktualizované

Návrat na obsah