Faktúry - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Faktúry

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače

P.č.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Fakturovaná suma s DPH v €

Dátum vystavenia faktúry

Dátum doručenia faktúry

Dátum zverejnenia faktúry

1.

2013/128

Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 10.-12.2013

20 852,40

10.1.2014

15.1.2014

8.4.2014

2.

2014/019

Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 01.-03.2014

54 740,40

7.4.2014

22.4.2014

5.6.2014

3.

400140023

Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 03/2014

161 700,67

15.4.2014

28.4.2014

5.6.2014

4.

400140036

Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 04/2014

175 136,59

15.5.2014

29.5.2014

5.6.2014

5.

400140048

Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 05/2014

81 053,63

6.6.2014

18.6.2014

30.6.2014

6.

2014/048

Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 04.-06.2014

49 477,20

4.7.2014

14.7.2014

27.8.2014

7.

400140067

Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 06/2014

472 765,78

10.7.2014

24.7.2014

27.8.2014

8.

400140086

Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 07/2014

827 702,83

11.8.2014

20.8.2014

27.8.2014

9.

400140107

Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 08/2014

721 887,74

12.9.2014

29.9.2014

17.10.2014

10. 2014/074 Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 07.-09.2014 48 784,80 6.10.2014 15.10.2014 20.11.2014
11. 400140126 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 09/2014
728 757,41 15.10.2014 27.10.2014 20.11.2014
12. 400140149 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 10/2014
767 185,86 14.11.2014 01.12.2014 28.1.2015
13. 400140161 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 11/2014
296 566,00 15.12.2014 19.1.2015 4.2.2015
14. 400140173 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 12/2014
240 795,97 15.1.2015 20.1.2015 4.2.2015
15. 2014/108 Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 10.-12.2014
40 822,80 12.1.2015 19.1.2015 4.2.2015
16. 400150012 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 01/2015
425 594,29 15.2.2015 25.3.2015 30.4.2015
17. 400150025 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 02/2015
161 250,37 15.3.2015 1.4.2015 30.4.2015
18. 400150035 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 03/2015
247 006,61 15.4.2015 28.4.2015 30.4.2015
19. 2015/013 Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 01.-03.2015
41 942,40 9.4.2015 23.4.2015 30.4.2015
20. 400150050 Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 04/2015
403 379,66 15.5.2015 3.6.2015 11.6.2015
21. 400150063
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 05/2015
585 127,51 15.6.2015 1.7.2015 20.7.2015
22. 2015/044
Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 04.-06.2015
43 626,00 8.7.2015 15.7.2015 20.7.2015
23. 400150081
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 06/2015
1 148 154,24 15.7.2015 5.8.2015 10.8.2018
24. 400150091
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 07/2015
1 639 417,88 14.8.2015 10.9.2015 22.10.2015
25. 400150098
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 08/2015
1 385 833,74 14.9.2015 23.9.2015 22.10.2015
26. 2015/086
Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 07.-09.2015
64 840,80 7.10.2015 9.10.2015 22.10.2015
27. 400150122
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 09/2015
472 313,38 15.10.2015 10.11.2015 10.12.2015
28. 400150142
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 10/2015
320 961,17 30.11.2015 16.12.2015 14.1.2016
29. 2015/135
Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 10.-12.2015
41 617,20 11.1.2016 13.1.2016 14.1.2016
30. 2016/020 Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 01.-03.2016
5 700,00 6.4.2016 14.4.2016 22.4.2016
31. 2016/061
Inžinierske združenie Ružomberok Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Činnosť SD na realizácií projektu "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače" za obdobie 04.-06.2016
7 440,00 6.7.2016 20.7.2016 27.10.2016
32. 400170001
Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Projekt: SKK Ružomberok a ČOV, Lipt.Teplá, Lipt.Sliače;priebežná fakturácia stavebných prác za 03/2017
0,00 7.4.2017 18.4.2017 18.4.2017
Aktualizované

Návrat na obsah