Odčítanie vodomerov - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Odčítanie vodomerov

PRE ZÁKAZNÍKOV

Odpisovanie vodomerov je vykonávané pracovníkmi Hospodárskeho strediska Vodovody. Odpisovanie vodomerov sa riadi schváleným harmonogramom odpisov na príslušný kalendárny rok.

Domácnosti
Odpisovanie vodomerov sa zabezpečuje v polročných intervaloch, pri zmene ceny vodného a stočného a pri výmene meradla.

Veľkoodberatelia
Odpisovanie vodomerov sa vykonáva jedenkrát mesačne alebo podľa harmonogramu odpisov.

Ostatní odberatelia
Odpisovanie vodomerov sa vykonáva štvrťročne.

Radi by sme Vám - našim zákazníkom v tejto súvislosti pripomenuli, že odberateľ (majiteľ objektu) je v zmysle platnej legislatívy povinný umožniť zamestnancom našej spoločnosti prístup k vodomeru. Pokiaľ odberateľ (majiteľ objektu) nie je v dobe odpočtu prítomný, vyplní príslušné tlačivo o stave vodomeru (ktorý na mieste ponechá príslušný obvodový montér) a zašle ho na adresu VSR, a.s.

Nahlasovanie stavu vodomeru
Stav vodomeru je možné nahlásiť na oddelenie odbytu:

  • telefonicky na t.č.: 044/4331621, 0905 462 043


  • osobne počas úradných hodín: Po,Ut,Št: 07:00–15:00; St: 08:00–16:00; Pi: 07:00–14:00;


Aktualizované

Návrat na obsah