Vývoz žúmp - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Vývoz žúmp

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Odkanalizovanie

Nie všetky nehnuteľnosti sú alebo majú možnosť byť odkanalizované do verejnej kanalizácie. Ak tak nie je a nehnuteľnosť je odkanalizovaná do žumpy stredisko vykonáva na základe objednávky ich vývoz.


Aktualizované

Návrat na obsah