Výroba úprava dodávka vody - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Výroba úprava dodávka vody

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Dodávka vody

Je zabezpečovaná pracovníkmi Hospodárskeho strediska Vodovody, ktoré poskytuje odberateľom nasledovné služby:

  • montáž nových vodovodnych prípojok pre odberateľov

  • montáž nových vodomerov

  • vytyčovanie rozvodov vodovodov na objednávku pre investorov, projektantov a pod.

  • vyhľadávanie porúch na vodovodnej sieti

  • konzultačnú činnosť spojenú s prípravou a realizáciou rekonštrukcií vodovodných sietí, s realizáciou prekládok vodovodov a zariadení vodovodnej siete a ďalšou inžinierskou činnosťou, taktiež konzultačné činnosti spojené so zriaďovaním nových odberných miest, montážou prípojok a vodomerovAktualizované

Návrat na obsah