Základné údaje - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Základné údaje

SPOLOČNOSŤ

Výpis z Obchodného registra SR


Obchodné meno:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Sídlo:
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

IČO:
36 672 271

IČDPH:
SK 2022239043

DIČ:
2022239043

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a. s. Ružomberok
Číslo účtu : 8339280001/5600

Právna forma:
Akciová spoločnosť

DEŇ ZÁPISU:
07.09.2006

ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Predstavenstvo:
Predseda:
MUDr. Igor Čombor, PhD. (od: 20.04.2015)

Podpredseda: Mgr. Milan Frič  (od: 27.05.2019)

Člen: Ing. Ján Bednárik   (od: 27.05.2019)

Člen: Ing. Slavomír Klačko  (od: 27.05.2019)
Člen: Katarína Machová  (od: 25.05.2020)

Člen: Ladislav Zvara  (od: 27.05.2019)

Dozorná rada:

Predseda: Ing. Vendelín Ružička
Podpredseda: Mgr. Otto Brtko
Člen: Eva Molnárová  (od: 26.01.2019)
Člen: Miroslav Kuriš (od: 26.01.2019)

Člen: Vladimír Hatiar
Člen: PhDr. Pavol Šípoš (od:20.04.2015)


Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Mojš Milan (od 01.06.2011)

Prokurista spoločnosti:
Ing. Mojš Milan (od 15.06.2011)

Námestník výrobno-technický:

zast. Ing. Jozef Tvaruška - Technický úsek (od 01.03.2019)

Námestník obchodno-ekonomický:
Ing. Buntová Bočeková Zuzana


Aktualizované

Návrat na obsah