Zodpovedné podnikanie - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zodpovedné podnikanie

SPOLOČNOSŤ > Systém manažérstva

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE


V spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. bol vybudovaný a implementovaný dokumentovaný koncept spoločensky zodpovedného podnikania podľa princípov medzinárodných iniciatív Global Compact a Global Reporting Initiative.

Využívaním konceptu spoločensky zodpovedného podnikania zaraďujeme etiku, čestnosť, transparentnosť a zodpovednosť do systému nášho úspešne recertifikovaného integrovaného systému riadenia.

Spoločensky zodpovedným podnikaním chceme prispievať k neustálemu zlepšovaniu našej firemnej kultúry a medziľudských vzťahov, k udržiavaniu dobrého mena vodárenskej spoločnosti a v neposlednom rade aj k jej rastu a rozvoju.


Spoločensky zodpovedné podnikanie realizujeme v nasledovných oblastiach:

vzťah so zákazníkmi a odberateľmi,
vzťah s akcionármi,
vzťah so zamestnancami,
vzťah s dodávateľmi,
environmentálna zodpovednosť nad rámec legislatívy,
vzťah k regiónu.


Napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z nášho spoločensky zodpovedného podnikania prezentujeme prostredníctvom vydávania správ o spoločensky zodpovednom podnikaní, ktoré sú realizované podľa najnovších a svetovo uznávaných štandardov G3 medzinárodnej iniciatívy Global Reporting Initiative.On-line dokumenty na stiahnutie vo formáte pdf.:

Politika spoločensky zodpovedného podnikania

Etický kódex

Správa o spoločensky zodpovednom podnikaní podľa GRI

Aktualizované

Návrat na obsah