Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Rôzne

P.č.

Zmluvná strana

Predmet zmluvy/dodatku

Zmluvná (kúpna)cena v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
     
Prevod spoluvlastníckych podielov k vodovodu  vybudovaného z potrubia HDPE DN 100 v dĺžke 129,09 m a DN 80 v dĺžke 31,97 m vrátane vodomernej šachty a ku kanalizácií vybudovanej z potrubia PVC-U kor. DN 300 v dĺžke 31,58 m nachádzajúcich sa v k. ú. Ružomberok v lokalite Hrabovo
1 800.-
 
1 000.-
21.11.2018
22.11.2018
2.
Zriadenie elektronickej služby Business 24
v zmysle sadzobníka poplatkov
26.6.2020
29.6.2020
3.
Poskytnutie produktu Účet Komunal
v zmysle sadzobníka poplatkov
26.6.2020
29.6.2020
4.
Odpredaj pozemku v k. ú. Bešeňová, C KN parcela č. 288 o výmer 3263m2
123 600.-
14.07.2020
15.07.2020


Aktualizované

Návrat na obsah