Štandardy kvality vôd - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Štandardy kvality vôd

PRE ZÁKAZNÍKOV > Kvalita vody

ŠTANDARDY KVALITY PITNÝCH A ODPADOVÝCH VÔD - Vyhláška 317-2008

Za rok 2008:

Tabuľka 1 - Štandard kvality odvádzania vody

Tabuľka 2 - Štandard kvality dodávka vody

Za rok 2009:

Tabuľka 1 - V09_36672271

Tabuľka 2 - K09_36672271

Za rok 2010:

Tabuľka 1 - V10_36672271

Tabuľka 2 - K10_36672271

Za rok 2011:

    Tabuľka 1 - V11_36672271

    Tabuľka 2 - K11_26672271


Za rok 2012:

Tabuľka sledovania štandardu kvality dodávky vody za rok 2012 obdobie 01. 01. 2012 31. 08. 2012

Tabuľka sledovania štandardu kvality dodávky vody za rok 2012 obdobie 01. 09. 2012 31. 12. 2012

Výpočet úrovne kvality dodávky vody za rok 2012 - obdobie 01.09.2012 - 31.12.2012

Tabuľka sledovania štandardu kvality odvádzania vody za rok 2012 obdobie 01. 01. 2012 31. 08. 2012

Tabuľka sledovania štandardu kvality odvádzania vody za rok 2012 obdobie 01. 09. 2012 31. 12. 2012

Výpočet úrovne kvality odvádzania vody za rok 2012 - obdobie 01.09.2012 - 31.12.2012

ŠTANDARDY KVALITY PITNÝCH A ODPADOVÝCH VÔD - Vyhláška 276-2012

Za rok 2013:

Tabuľka sledovania štandardu kvality dodávky vody za rok 2013 - obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013


Tabuľka sledovania štandardu kvality odvádzania vody za rok 2013 - obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013

Vyplatené kompenzačné platby v roku 2013Za rok 2014:


Tabuľka sledovania štandardu kvality dodávky vody za rok 2014 - obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 a kompenzačné platby


Tabuľka sledovania štandardu kvality odvádzania vody za rok 2014 - obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 a kompenzačné platby


Za rok 2015:Za rok 2016:Za rok 2017:Za rok 2018:

Za rok 2020:


Za rok 2021:


Aktualizované

Návrat na obsah