Montáž vodomerov - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Montáž vodomerov

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Dodávka vody

Pracovníci strediska vodovodov na objednávku rušia paušálne odbery pitnej vody a montujú vodomery pre meranie odobratej pitnej vody.


Aktualizované

Návrat na obsah