Faktúry - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Faktúry

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK a ČOV L.Lúžna, Osada, Revúce

P.č.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Fakturovaná suma s DPH v €

Dátum vystavenia faktúry

Dátum doručenia faktúry

Dátum zverejnenia faktúry

1.

321000330

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Zmluva o dielo: č. 16/10/Rk/P SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce

460 576,04

15.11.2010

3.12.2010

17.3.2011

2.

321000370

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Zmluva o dielo: č. 16/10/Rk/P SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce

658 555,48

17.12.2010

12.1.2011

17.3.2011

3.

2010/78

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Činnosť stavebného dozora pre projekt: SKK a ČOV Lipt. Lúžna, Lipt. Osada a Lipt. Revúce

38 591,70

31.12.2010

14.1.2011

17.3.2011

4.

321100044

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Zmluva o dielo: č. 16/10/Rk/P SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce, stavebné práce za február 2011

432 280,44

21.3.2011

31.3.2011

9.5.2011

5.

2011/12

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Činnosť stavebného dozora pre projekt: SKK a ČOV Lipt. Lúžna, Lipt. Osada a Lipt. Revúce

38 652,00

1.4.2011

5.4.2011

9.5.2011

6.

321100072

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Zmluva o dielo: č. 16/10/Rk/P SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce, stavebné práce za marec 2011

563 193,58

18.4.2011

28.4.2011

25.5.2011

7.

321100104

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

SKK a ČOV Lipt. Lúžna,Lipt. Osada a Lipt. Revúce, stavebné práce prevedené v mesiaci apríl 2011, ZoD č. 16/10/Rk/P

460 342,15

13.5.2011

10.6.2011

5.8.2011

8.

321100144

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

SKK a ČOV Lipt. Lúžna,Lipt. Osada a Lipt. Revúce, stavebné práce prevedené v mesiaci máj 2011, ZoD č. 16/10/Rk/P

453 835,55

14.6.2011

21.6.2011

5.8.2011

9.

2011/38

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Činnosť stavebného dozora pre projekt: SKK a ČOV Lipt. Lúžna, Lipt. Osada a Lipt. Revúce za II.Q.2011

41 532,00

1.7.2011

19.7.2011

5.9.2011

10.

321100187

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Stavebné práce na stavbe SKK a ČOV Lipt. Lúžna,Lipt. Osada, Lipt. Revúce za 07/2011

500 379,34

14.7.2011

22.7.2011

5.9.2011

11.

321100229

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Stavebné práce na stavbe SKK a ČOV Lipt. Lúžna,Lipt. Osada, Lipt. Revúce za 07/2011

426 231,79

12.8.2011

5.9.2011

24.10.2011

12.

321100271

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Stavebné práce na stavbe SKK a ČOV Lipt. Lúžna,Lipt. Osada, Lipt. Revúce za 08/2011

516 272,96

12.9.2011

23.9.2011

21.11.2011

13.

2011-67

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Stavebný dozor na stavbe za mesiace: 7,8,9/2011

39 258,00

3.10.2011

24.10.2011

4.1.2012

14.

321100320

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Stavebné práce na stavbe za mesiac 09/2011

409 359,79

12.10.2011

25.10.2011

4.1.2012

15.

321100362

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 10/2011

288 614,02

14.11.2011

13.12.2011

28.5.2012

16.

2011-96

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 10.-12..2011

38 388,00

2.1.2012

13.1.2012

28.5.2012

17.

321200027

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 02/2012

747 541,80

12.3.2012

22.3.2012

28.5.2012

18.

2012-22

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 01.-03.2012

41 532,00

2.4.2012

27.4.2012

28.5.2012

19.

321200082

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 04/2012

356 546,92

14.5.2012

23.5.2012

28.5.2012

20.

321200108

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 05/2012

340 473,67

14.6.2012

22.6.2012

28.8.2012

21.

321200131

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 06/2012

418 453,50

12.7.2012

25.7.2012

28.8.2012

22.

2012-47

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 04.-06.2012

39 974,00

3.7.2012

25.7.2012

28.8.2012

23.

321200157

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 07/2012

276 302,00

13.8.2012

24.8.2012

13.11.2012

24.

321200181

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok za mesiac 09/2012

282 599,74

3.10.2012

11.10.2012

13.11.2012

25.

2012-76

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 07.-09.2012

16 998,00

3.10.2012

16.10.2012

13.11.2012

26.

2012-117

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 10.-12.2012

2 208,00

9.1.2013

17.1.2013

29.5.2013

27.

2013-14

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 01.-03.2013

3 144,00

4.4.2013

18.4.2013

29.5.2013

28.

2013-47

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 04.-06.2013

960,00

4.7.2013

18.7.2013

24.9.2013

29.

2013-76

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 07.-09.2013

3 744,00

7.10.2013

21.10.2013

14.1.2014

30.

31130006

Váhostav-SK, a.s Žilina, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; konečná faktúra stavebných prác a dodávok za mesiac 09/2012

9 919,30

7.10.2013

21.10.2013

14.1.2014

31.

2013-105

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce; fakturácia výkonu stavebného dozoru; 09.-11.2013

1 392,00

9.12.2013

16.12.2013

14.1.2014

 


Aktualizované

Návrat na obsah