Faktúry - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Faktúry

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Hubová, Ľubochňa, Švošov

P.č.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Fakturovaná suma s DPH v €

Dátum vystavenia faktúry

Dátum doručenia faktúry

Dátum zverejnenia faktúry

1.

2010123

SVS – inžiniering, s.r.o., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV, 80 % zza dodanie súťažných podkladov na práce a služby

19 005,73

16.8.2010

16.8.2010

26.10.2011

2.

2011214

SVS – inžiniering, s.r.o., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

20% z ceny za dodanie súťažných podkladov na práce a služby

4 791,36

30.9.2011

6.10.2011

26.10.2011

3.

301110782

POYRY Environment  a.s., Trenčín

Technická asistencia na stavbe: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV,

1 080,00

13.9.2011

29.9.2011

26.10.2011

4.

115110009

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok

374 209,04

12.10.2011

25.10.2011

23.11.2011

5.

2011/69

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru

58 710,00

4.10.2011

24.10.2011

23.11.2011

6.

2011220

SVS – inžiniering, s.r.o.,
Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV; dodatok č. 1 koč. 321/2009 – spracovanie súťažných podkladov na  realizačný projekt

2 640,00

24.10.2011

18.11.2011

23.11.2011

7.

115110010

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  10/2011

262 030,63

11.11.2011

25.11.2011

19.1.2012

8.

115110014

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  11/2011

350 888,68

12.12.2011

5.1.2012

19.1.2012

9.

2011/95

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 10.-12.2011

65 088,00

2.1.2012

13.1.2012

19.1.2012

10.

115110016

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  12/2011

241 637,96

12.1.2012

26.1.2012

16.3.2012

11.

115120002

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  01/2012

308 797,12

12.2.2012

24.2.2012

16.3.2012

12.

301120043

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; fakturácia za spracovanie realizačného projektu stavby

5 760,00

31.1.2012

2.2.2012

16.3.2012

13.

301120044

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; fakturácia za spracovanie realizačného projektu stavby

7 560,00

31.1.2012

2.2.2012

16.3.2012

14.

301120045

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; fakturácia za spracovanie realizačného projektu stavby

7 080,00

31.1.2012

2.2.2012

16.3.2012

15.

301120046

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; fakturácia za spracovanie realizačného projektu stavby

6 360,00

31.1.2012

2.2.2012

16.3.2012

16.

301120047

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; fakturácia za spracovanie realizačného projektu stavby

34 800,00

31.1.2012

2.2.2012

16.3.2012

17.

115120004

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  03/2012

905 232,79

12.4.2012

25.4.2012

28.5.2012

18.

2012/23

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 01.-03.2012

66 048,00

2.4.2012

27.4.2012

28.5.2012

19.

115120012

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  04/2012

331 122,55

11.5.2012

29.5.2012

28.8.2012

20.

115120015

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  05/2012

312 081,42

11.6.2012

25.6.2012

28.8.2012

21.

115120019

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  06/2012

509 402,39

11.7.2012

25.7.2012

28.8.2012

22.

2012/48

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 04.-06.2012

64 140,00

3.7.2012

25.7.2012

28.8.2012

23.

115120022

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  07/2012

709 594,51

10.8.2012

3.9.2012

16.11.2012

24.

115120024

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  08/2012

438 182,59

11.9.2012

25.9.2012

16.11.2012

25.

115120027

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  09/2012

606 165,38

11.10.2012

24.10.2012

16.11.2012

26.

2012/84

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 07.-09.2012

69 570,00

4.10.2012

24.10.2012

16.11.2012

27.

115120031

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  10/2012

649 565,22

12.11.2012

23.11.2012

5.2.2013

28.

115120039

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  11-12/2012

259 912,80

14.1.2013

22.1.2013

5.2.2013

29.

2012/118

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 10.-12.2012

69 972,00

9.1.2013

22.1.2013

5.2.2013

30.

115130005

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  02/2013

250 927,30

14.3.2013

25.3.2013

28.5.2013

31.

115130006

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  03/2013

253 510,16

14.4.2013

25.4.2013

28.5.2013

32.

2013/15

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 01.-03.2013

71 058,00

4.4.2013

18.4.2013

28.5.2013

33.

115130007

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  04/2013

551 915,70

14.5.2013

27.5.2013

3.9.2013

34.

115130012

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  05/2013

401 583,41

12.8.2013

14.8.2013

3.9.2013

35.

115130011

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  06/2013

503 761,50

14.7.2013

6.8.2013

9.10.2013

36.

2013/51

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 04.-06.2013

73 830,00

4.7.2013

18.7.2013

9.10.2013

37.

301130752

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
fakturácia Technickej asistencie

6 120,00

30.9.2013

4.10.2013

10.11.2013

38.

301120740

POYRY Environment  a.s., organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01
Trenčín

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
fakturácia za spracovanie PD - preložka kábla ŽSR

1 680,00

27.9.2012

1.10.2012

16.11.2012

39.

115130022

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  08.-10.2013

656 503,45

14.11.2013

26.11.2013

14.1.2014

40.

2013/79

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 07.-09.2013

60 792,00

08.10.2013

21.10.2013

14.1.2014

41.

2013/124

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 10.-12.2013

22 674,00

10.1.2014

15.1.2014

25.2.2014

42.

2014/020

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru;
01.-03.2014

2 712,00

7.4.2014

22.4.2014

7.7.2014

43.

2014/047

Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru;
04.-06.2014

4 068,00

4.7.2014

14.7.2014

17.9.2014

44.

115140005

TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  06.-07.2014

27 551,83

13.8.2014

20.8.2014

17.9.2014

 45.2014/073 Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 07.-09.2014
3 390,00 6.10.2014 15.10.2014 11.11.2014
46. 2014/096 Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 10.-12.2014
5 424,00 7.1.2015 19.1.2015 4.2.2015
47. 115150003 TENZA, a.s.,  Svetopetrská 7,
617 00  Brno
Česká republika
Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV; priebežná fakturácia stavebných prác a dodávok  02/2015
17 943,74 10.3.2015 26.3.2015 22.4.2015
48. 2015/004 Amberg Engineering, Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV;
priebežná fakturácia výkonu stavebného dozoru; 01.-02.2015
4 068,00 9.3.2015 16.3.2015 22.4.2015
Aktualizované

Návrat na obsah