História - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

História

SPOLOČNOSŤ

Vodné hospodárstvo v regióne Ružomberok a dolný Liptov má svoju históriu počnúc od konca 19. a začiatku 20. storočia kedy nastal rozvoj budovania verejných vodovodov a kanalizácií. Vtedy datujú svoj vznik:

1897 vodovod Ľubochňa
1903 vodovod Ružomberok

Po II. svetovej vojne došlo k prudkému rozvoju priemyselnej výroby a sústreďovaniu obyvateľstva do priemyselných centier. Postupným rozvojom verejných vodovodov a kanalizácií vznikli riadiace spoločnosti,ktoré sa postupom času transformovali na Okresné správy. Na týchto základoch vznikli rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva SSR v r.1970 podniky vodární a kanalizácií Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Žilina (SeVak), ktorých súčasťou sa stal 1.1.1992 po odčlenení od OZ Liptovský Mikuláš aj novovzniklý OZ 07 Ružomberok.

Ďaľšou významnou zmenou bola zmena vlastníckych vzťahov od 1.5.2003 kedy zanikol š. p. SeVak a vznikla štátna akciová spoločnosť SVS, a. s., ktorá počnúc dňom 22.6.2004 odovzdala akcionárske práva na mestá a obce.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. vznikla ako nástupnícka spoločnosť rozdelením obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina dňa 6.9.2006 a 7.9.2006 bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina pod č. Sa, vl.č. 10545 / L.


Aktualizované

Návrat na obsah