Technický úsek - ostatná činnosť - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Technický úsek - ostatná činnosť

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Vyjadrovacia činnosť

Vydáva a prijíma žiadosti na zriadenie vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky. K žiadosti je potrebné doložiť:

  • projekt vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky ktorý má obsahovať - technickú správu, situáciu, pozdĺžny profil a priečny rez, výkres vodomernej šachty/revíznej šachty, hydraulické prepočty pre návrh vodovodnej/kanalizačnej prípojky

  • list vlastníctva

  • výpis z obchodného registra/živnostenský list (pre právnické osoby)

Aktualizované

Návrat na obsah