Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vznikla založením dňa 7. 9. 2006 ako nástupnícka spoločnosť Sevak-u, š. p. a následne Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline. V súčasnosti sme regionálnou vodárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie vody, odvádzaní a čistení odpadových vôd. Tieto služby poskytujeme pre 58 tis. obyvateľov a pre priemysel dolného Liptova. Väčšinovým akcionárom spoločnosti je mesto Ružomberok. Spoločnosť má zavedený riadiaci systém ISO 9001, ISO 14 001 a BSiOH 18 001. V spoločnosti pracuje 67 pracovníkov.

Aktuality

23.10.2020
OZNAM: VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. oznamuje odberateľom, že dňa 26.10.2020 – pondelok bude odstavená dodávka pitnej vody v Liptovskej Štiavnici na ulici Do parohu, Drevenice, Poza drevenice, Nová od súpisného čísla 261 po súpisné číslo 248 z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí v čase od 9:00 do ukončenia prác.

Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou.

12.10.2020
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a. s. oznamuje vlastníkom septikov a  žúmp,  že v dobe od 01.11.2020 do odvolania z dôvodu opravy vozidla bude poskytovať vývozy septikov a žúmp v obmedzenom režime . Z uvedeného dôvodu  si preto predmetnú službu objednávajte čo najskôr v priebehu mesiaca októbra.
Za pochopenie ďakujeme.

22.9.2020
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu - Technický pracovník.  Bližšie informácie nájdete tu.

01.6.2020

11.3.2020

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia,
 
v súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COCOVID-19 na území SR,  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ubezpečuje všetkých zákazníkov, odberateľov, že všetky procesy súvisiace s dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené.
V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, na území Slovenskej republiky, žiadame zákazníkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. , aby v súčasnej situácii osobné návštevy zákazníckeho centra nahradili elektronickou, telefonickou a písomnou komunikáciou.
Na webovej stránke https://www.vsr.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a ďalšie... ako aj telefonické kontakty na zodpovedných zamestnancov.
 
Za Vaše pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zálohové platby

Chcete mať vyrovnaný rodinný rozpočet ? Zaťažujú Vás vyššie polročné faktúry ?

Zriaďte si úhradu platieb za vodné a stočné od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. prostredníctvom zálohových platieb.


Napájanie na verejnú kanalizáciu
POHOTOVOSŤ

Všetky hlásenia, poruchy v dodávke pitnej vody a odkanalizovania odpadových vôd môžete hlásiť na telefónne číslo:


0905 607 138ÚRADNÉ HODINY

S Vašimi požiadavkami sa na nás môžete obrátiť aj osobne v sídle našej firmy počas úradných hodín, ktoré sú stanovené nasledovne:


Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 8.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00


POKLADNIČNÉ HODINY

Pokladničné hodiny sú stanovené nasledovne:


Pondelok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 14.30
Utorok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 -14.30
Streda :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 15.30
Štvrtok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 14.30
Piatok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 13.30


VÝVOZ ŽÚMP

Objednávanie v čase zákazníckych hodín.


+421 44 4331 621KDE NÁS NÁJDETE

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok


tel: 044 4331 621

e-mail: sekretariat(at)vsr(dot)sk

GPS: 49
° 05' 33" N , 19° 15' 38" E

zobraziť na mape

Elektronická faktúra

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Vám ponúka novinku.
Prečítajte si viac o výhodách, podmienkach  ...tu


Aktualizované

Návrat na obsah