Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vznikla založením dňa 7. 9. 2006 ako nástupnícka spoločnosť Sevak-u, š. p. a následne Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline. V súčasnosti sme regionálnou vodárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie vody, odvádzaní a čistení odpadových vôd. Tieto služby poskytujeme pre 58 tis. obyvateľov a pre priemysel dolného Liptova. Väčšinovým akcionárom spoločnosti je mesto Ružomberok. Spoločnosť má zavedený riadiaci systém ISO 9001, ISO 14 001 a BSiOH 18 001. V spoločnosti pracuje 67 pracovníkov.

Poruchy

Všetky hlásenia, poruchy v dodávke pitnej vody a odkanalizovania odpadových vôd môžete hlásiť na telefónne číslo: +421 905 607 138


23.11.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že od dňa 24.11.2021 v pracovné dni bude odstavená dodávka pitnej vody v Černovej na ulici Nová od domu číslo 1 po dom číslo 25 z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v čase od 8:00 do 14:30
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou a neparkovali vozidlá na miestnej komunikácii.
O prípadných zmenách Vás budeme informovať v obecnom rozhlase a na internetovej stránke vodárenskej spoločnosti.

22.11.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že dňa 23.11.2021 – utorok bude odstavená dodávka pitnej vody v Ružomberku na ulici Obvodová od domu číslo 1 po dom číslo 22 z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do ukončenia prác.
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou.

19.11.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že dňa 22.11.2021 – pondelok bude odstavená dodávka pitnej vody v Černovej na ulici Nová, Černovských Martýrov, Za Járočkom, Včelárska, Slnečná, Strmá, Na Hôrky, Jánošiková, Andreja Hlinku, Dolná, Ku Ihrisku, Priehradka, Račkov z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do ukončenia prác. Na ulici Pri Váhu sa môže vyskytnúť pokles tlaku vo vodovodnom potrubí.
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou.
 

Aktuality

03.11.2021
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. zverejňuje ponuku na pracovnú pozíciu Technický pracovník, viac informácií tu...

29.4.2021
Svetový deň vody 2021  - Vítazi výtvarnej súťaže

01.6.2020

11.3.2020
Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia,
 
v súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 na území SR,  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ubezpečuje všetkých zákazníkov, odberateľov, že všetky procesy súvisiace s dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené.
V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, na území Slovenskej republiky, žiadame zákazníkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. , aby v súčasnej situácii osobné návštevy zákazníckeho centra nahradili elektronickou, telefonickou a písomnou komunikáciou.
Na webovej stránke https://www.vsr.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a ďalšie... ako aj telefonické kontakty na zodpovedných zamestnancov.
 
Za Vaše pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zálohové platby

Chcete mať vyrovnaný rodinný rozpočet ? Zaťažujú Vás vyššie polročné faktúry ?

Zriaďte si úhradu platieb za vodné a stočné od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. prostredníctvom zálohových platieb.


Napájanie na verejnú kanalizáciu
POHOTOVOSŤ

Všetky hlásenia, poruchy v dodávke pitnej vody a odkanalizovania odpadových vôd môžete hlásiť na telefónne číslo:


0905 607 138ÚRADNÉ HODINY

S Vašimi požiadavkami sa na nás môžete obrátiť aj osobne v sídle našej firmy počas úradných hodín, ktoré sú stanovené nasledovne:


Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 8.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00


POKLADNIČNÉ HODINY

Pokladničné hodiny sú stanovené nasledovne:


Pondelok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 14.30
Utorok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 -14.30
Streda :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 15.30
Štvrtok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 14.30
Piatok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 13.30


VÝVOZ ŽÚMP

Objednávanie v čase zákazníckych hodín.


+421 44 4331 621KDE NÁS NÁJDETE

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok


tel: 044 4331 621

e-mail: sekretariat(at)vsr(dot)sk

GPS: 49
° 05' 33" N , 19° 15' 38" E

zobraziť na mape

Elektronická faktúra

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Vám ponúka novinku.
Prečítajte si viac o výhodách, podmienkach  ...tu


Aktualizované

Návrat na obsah