Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > VDJ Likavka

P.č.

Zmluvná strana

Predmet zmluvy/dodatku

Zmluvná (kúpna)cena v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2.444,20
12.12.2017
12.12.2017
2.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2.444,20
12.12.2017
12.12.2017
3.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2.444,20
12.12.2017
12.12.2017


Aktualizované

Návrat na obsah