Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > VDJ Likavka

P.č.

Zmluvná strana

Predmet zmluvy/dodatku

Zmluvná (kúpna)cena v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Ing. Pavol Moravčik, Školská ul. 7221/4, 034 03 Ružomberok-Biely Potok
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2.444,20
12.12.2017
12.12.2017
2.
Štefan Moravčík, Bystrická cesta 190/6, 034 01 Ružomberok
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2.444,20
12.12.2017
12.12.2017
3.
Anna Nováková, Nábr. M.R. Štefánika 1685/4, 034 01 Ružomberok
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2.444,20
12.12.2017
12.12.2017


Aktualizované

Návrat na obsah