KONTAKTY - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

KONTAKTY

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
tel: 044 4331 621


RIADITEĽ SPOLOČNOSTI :
JUDr. Emil Maretta, PhD.

e-mail: emil.maretta@vsr.sk


ASISTENT RIADITEĽA SPOLOČNOSTI :
Veronika Homolová
mobil: 0915 492 848

e-mail: sekretariat@vsr.sk
e-mail: veronika.homolova@vsr.sk

PODATEĽŇA :
Edita Timková

e-mail: edita.timkova@vsr.sk

tel: 044 4331 621

HLÁSENIA/PORUCHY :
mobil: 0905 607 138
e-mail: poruchy@vsr.sk


Úsek riaditeľa spoločnosti


POVERENEC ISM,  ŠPECIALISTA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :
Mgr. Alena Šubjaková
mobil: 0915 161 961
e-mail: alena.subjakova@vsr.sk

Úsek výrobno technický


VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU:

Ing. Juraj Hasák
mobil: 0911 383 752
e-mail: juraj.hasak@vsr.sk

VEDÚCI HS VODOVODY A HS KANALIZÁCIE:
Ing. Atila Žilík
mobil: 0911 176 209
e-mail: atila.zilik@vsr.sk

MAJSTER VODOVODY :

Rastislav Macura
mobil: 0905 454 091
e-mail: rastislav.macura@vsr.sk


Bc. Miroslav Caban

mobil: 0905 583 668

e-mail: miroslav.caban@vsr.sk

MAJSTER KANALIZÁCIE :

Pavol Bednárik
mobil: 0905 846 610
e-mail: pavol.bednarik@vsr.sk


VEDÚCI HS SLUŽBY :
Martin Šlachta
mobil: 0911 435 873
e-mail: martin.slachta@vsr.sk

VYJADRENIA
K TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII (ŽIADOSTI, INFORMÁCIE) :

Dávid Homola
mobil: 0917 105 821
e-mail: david.homola@vsr.sk

POVERENEC BOZP, KRÍZOVÉ RIADENIE :

Ing. Matej Haluška
mobil: 0917 400 603
e-mail: matej.haluska@vsr.sk

POVERENEC SEM, SPRÁVCA VODNÉ ZDROJE :
Ing. Andrea Dujavová
mobil: 0905 454 092
e-mail: andrea.dujavova@vsr.sk


HLAVNÝ METROLÓG SPOLOČNOSTI :
Veronika Homolová
mobil: 0915 492 848
e-mail: veronika.homolova@vsr.sk


Úsek obchodno-ekonomický


REFERENT ODBYTU :

Dana Beňová
mobil: 0918 926 341
e-mail: dana.benova@vsr.sk

FAKTURANT ODBYTU :
Eva Molnárová
mobil: 0905 462 043
e-mail: eva.molnarova@vsr.sk

VEDÚCA LOGISTIKY :
Mgr. Ľudmila Macíková
mobil: 0905 261 101
e-mail: ludmila.macikova@vsr.sk

REFERENT PERSONALISTIKY :
Helena Dvorská

mobil: 0917 147 629
e-mail: helena.dvorska@vsr.sk

Aktualizované

Návrat na obsah