KONTAKTY - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

KONTAKTY

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
tel: 044 4331 621


RIADITEĽ SPOLOČNOSTI :
Ing. Milan Mojš

e-mail: milan.mojs@vsr.sk


ASISTENT RIADITEĽA SPOLOČNOSTI :
Ing. Katarína Martonová
mobil: 0911 020 886

e-mail: sekretariat@vsr.sk
e-mail: katarina.martonova@vsr.sk

PODATEĽŇA :
Janka Lajčiaková

tel: 044 4331 621

HLÁSENIA/PORUCHY :
mobil: 0905 607 138
e-mail: poruchy@vsr.sk


Úsek riaditeľa spoločnosti


POVERENEC ISM,  ŠPECIALISTA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :
Mgr. Alena Šubjaková
mobil: 0915 161 961
e-mail: alena.subjakova@vsr.sk

VEDÚCI INVESTIČNÉHO ÚSEKU :

Ing. Jozef Tvaruška
mobil: 0907 829 309
e-mail: jozef.tvaruska@vsr.sk

Úsek výrobno technický


NÁMESTNÍK VÝROBNO-TECHNICKÝ :

zast. Ing. Jozef Tvaruška - Technický úsek
zast. Ing. Matej Kulich  - Výrobný úsek


VEDÚCI HS VODOVODY A HS KANALIZÁCIE:
Ing. Matej Kulich
mobil: 0911 042 940
e-mail: matej.kulich@vsr.sk


MAJSTER VODOVODY :

Rastislav Macura
mobil: 0905 454 091
e-mail: rastislav.macura@vsr.sk


Bc. Miroslav Caban

mobil: 0905 583 668

e-mail: miroslav.caban@vsr.sk

MAJSTER KANALIZÁCIE :

Pavol Bednárik
mobil: 0905 846 610
e-mail: pavol.bednarik@vsr.sk


VEDÚCI HS SLUŽBY :
Miroslav Brtko
mobil: 0905 231 780
e-mail: miroslav.brtko@vsr.sk

VYJADRENIA
K TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII (ŽIADOSTI, INFORMÁCIE) :

Dávid Homola
mobil: 0917 105 821
e-mail: david.homola@vsr.sk

POVERENEC BOZP, KRÍZOVÉ RIADENIE :

Ing. Matej Haluška
mobil: 0917 400 603
e-mail: matej.haluska@vsr.sk

POVERENEC SEM, SPRÁVCA VODNÉ ZDROJE :
Ing. Andrea Dujavová
mobil: 0905 454 092
e-mail: andrea.dujavova@vsr.sk


HLAVNÝ METROLÓG SPOLOČNOSTI :
Bc. Miroslav Caban
mobil: 0905 583 668
e-mail: miroslav.caban@vsr.sk


Úsek obchodno-ekonomický


NÁMESTNÍK OBCHODNO-EKONOMICKÝ :
Ing. Zuzana Buntová Bočeková
e-mail: zuzana.buntova@vsr.sk

tel: 044 4331 621


REFERENT ODBYTU :
Dana Beňová
mobil: 0918 926 341
e-mail: dana.benova@vsr.sk

FAKTURANT ODBYTU :
Jarmila Jeleníková
mobil: 0918 595 925
e-mail: jarmila.jelenikova@vsr.sk

VEDÚCA LOGISTIKY :
Mgr. Ľudmila Macíková
mobil: 0905 261 101
e-mail: ludmila.macikova@vsr.sk

REFERENT PERSONALISTIKY :
Helena Dvorská

mobil: 0917 147 629
e-mail: helena.dvorska@vsr.sk

Aktualizované

Návrat na obsah