Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > Rôzne

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
44,92.-
23.08.2016
07.09.2016
2.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
6,56.-
23.08.2016
07.09.2016
3.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 193/4
16,04.-
13.10.2016
20.10.2016
4.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 195/503 a 562/1
37,72.-
03.08.2016
28.10.2016
5.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 189
1,76.-
03.08.2016
28.10.2016
6.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 188
1,00.-
03.08.2016
28.10.2016
7.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 189
11,84.-
03.08.2016
28.10.2016
8.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 189
5,32.-
23.08.2016
28.10.2016
9.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 188
1,24.-
23.08.2016
28.10.2016
10.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 189
7,88.-
23.08.2016
28.10.2016
11.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
2,36.-
26.09.2016
28.10.2016
12.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
3,40.-
26.09.2016
28.10.2016
12a.

Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 192/1 a E KN parcela č. 534/1
123,20.-
26.09.2016
28.10.2016
13.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
1,12.-
05.10.2016
28.10.2016
14.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
2,36.-
05.10.2016
28.10.2016
15.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
20,12.-
05.10.2016
28.10.2016
16.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
3,40.-
13.10.2016
28.10.2016
17.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
6,76.-
13.10.2016
28.10.2016
18.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
11,84.-
27.10.2016
28.10.2016
19.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 564/1
13,68.-
03.08.2016
28.10.2016
20.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
4,60.-
03.08.2016
28.10.2016
21.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
4,60.-
03.08.2016
28.10.2016
22.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
12.08.2016
28.10.2016
23.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
26.09.2016
28.10.2016
24.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
05.10.2016
28.10.2016
25.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
26.09.2016
31.10.2016
26.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
26.09.2016
31.10.2016
27.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
05.10.2016
31.10.2016
28.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
7,00.-
27.10.2016
31.10.2016
29.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 189
11,84.-
02.12.2016
20.02.2017
30.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
11,84.-
05.01.2017
20.02.2017
31.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
1,12.-
17.02.2017
20.02.2017
32.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
15,20.-
17.02.2017
13.04.2017
33.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
3,40.-
17.02.2017
13.04.2017
34.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
5,04.-
17.02.2017
13.04.2017
35.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 187
1,72.-
17.02.2017
13.04.2017
36.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 534/6
35,28.-
17.02.2017
13.04.2017
37.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 193/4
32,04.-
02.03.2017
13.04.2017
38.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
13,84.-
17.02.2017
13.04.2017
39.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 555/1
8,88.-
17.02.2017
13.04.2017
40.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 638/5
69,56.-
17.02.2017
13.04.2017
41.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 638/5
417,60.-
17.02.2017
13.04.2017
42.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 564/1
55,48.-
55,48.-
13.04.2017
43.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 564/1
19,55.-
02.03.2017
13.04.2017
44.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
2,15.-
02.03.2017
13.04.2017
45.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 555/1
8,88.-
02.03.2017
13.04.2017
46.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 638/5
69,56.-
08.03.2017
13.04.2017
47.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 189
22,55.-
02.03.2017
17.05.2017
48.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 188
8,20.-
02.03.2017
17.05.2017
49.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
1,00.-
02.03.2017
17.05.2017
50.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 193/3
20,84.-
08.03.2017
17.05.2017
51.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
23,68.-
10.04.2017
17.05.2017
52.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 546/1
1,12.-
12.05.2017
17.05.2017
53.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
8,96.-
12.05.2017
17.05.2017
54.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 187
10,12.-
02.03.2017
17.05.2017
55.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 187
5,04.-
02.03.2017
17.05.2017
56.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 E KN parcela č. 534/6
44,12.-
02.03.2017
17.05.2017
57.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,60.-
02.03.2017
17.05.2017
58.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
4,48.-
02.03.2017
17.05.2017
59.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 191/501
1,00.-
02.03.2017
17.05.2017
60.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/501
4,48.-
08.03.2017
17.05.2017
61.

Mierová 40
821 05 Bratislava-Ružinov
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 191/501
1,00.-
08.03.2017
17.05.2017
62.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 555/1
14,44.-
12.05.2017
17.05.2017
63.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 556/502
14,00.-
08.06.2017
26.07.2017
64.
Tulinský Stanislav
Liptovská Štiavnica č. 319
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena pozemku v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2004
579,00.-
09.01.2018
09.01.2018
65.
Moravčík Peter
Na ohrady 59/15, Liptovská Štiavnica,
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcely č. 3415/1, 3415/3,  3415/4, 3415/7, 3415/9-13
2 235,00.-
17.01.2018
17.01.2018
66.
Čutková Eleonóra
Liptovská Štiavnica č. 278
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovská Štiavnica,
C KN parcela  č. 2005
1089,00.-
28.02.2018
28.02.2018
67.

Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ľubochňa, C KN parcela  č. 496/2
181,62.-
23.10.2018
29.10.2018
68.
Mesto Ružomberok Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok
 
C KN parcely č. 14075/2, 14049/61
2 874,72.-
09.05.2019
05.06.2019
69.

Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok
C KN parcely č. 14076/24,14076/29,14076/31
1 770,00.-
09.07.2019
10.7.2019
70.
CEZ0257/2019
Dodatok č.1 ku zmluve o Zriadení vecného bremena zo dňa 15.07.2019
918,00.-
10.10.2019
15.10.2019
71.

Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Ružomberok C KN parcely č. 14076/26, 14076/29, 14076/31
852,00.-
14.01.2020
27.01.2020
72.

Kúpa pozemku par. č. KNC 14524/17 v lokalite Hrabovská dolina
3 403,18.-
25.05.2020
03.06.2020
73.

Zriadenie vecného bremena k.ú. Ružomberok, parc. č. C-KN 8848/4,5
408,00.-
7.8.2020
17.8.2020
74.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Bešeňová
 
C KN parcela č. 272/2
357,00.-
08.12.2020
14.12.2020
75.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovský Michal, E KN parcela č. 111/2
296,40.-
03.02.2021
03.02.2021
76.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcely č. 6098, 6099, 6101, 6104
0,00.-
12.03.2021
13.04.2021
77.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Lisková,  
 
E KN parcela č. 2952
77,00.-
12.07.2021
12.07.2021
78.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Lisková,  
 
E KN parcela č. 2952
91,00.-
12.07.2021
12.07.2021
79.
CEZ0318/2021
Zriadenie VB v rámci realizácie stavby „SKK Ružomberok – odkanalizovanie územia Hrabovo-Kalvária, SO 01 – Rekonštrukcia kanalizácie – havarijný stav“
bezodplatne
11.08.2021
24.08.2021
80.

   
Kúpa pozemkov v k. ú. Liptovské Sliače
 
novovytvorené CKN parcely číslo 4300/14 a 4300/16 o celkovej výmere 226 m2
226,00.-
15.02.2022
15.02.2022
81.

Zriadenie vecného bremena - uloženie inžinierskych sietí - vodovodného a kanalizačného potrubia, ATS-akumulácie a NN prípojky - stavba:"Fatrapark 3"- v Ružomberku - Hrabove
2 884,64.-
4.4.2022
4.4.2022Aktualizované

Návrat na obsah