Majetkoprávne IV. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne IV.

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
čislo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
471.

Baďo Ľubomír
 
Ivachnová č. 35
 
034 83 Ivachnová  
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 557/502
1,72.-
20.12.2019
8.1.2020
472.

Baďo Ľubomír
 
Ivachnová č. 35
 
034 83 Ivachnová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 194/501
0,88.-
20.12.2019
8.1.2020
473.

Guoth Vladimír
 
Ivachnová č. 153
 
034 83 Ivachnová  
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
 
E KN parcela č. 161/2
0,76.-
20.12.2019
8.1.2020
474.

Pekárová Ľudmila
 
Pod Hlinisko 7287/2
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2472/1
75,04.-
20.12.2019
8.1.2020
475.

Stachová Martina
 
Bystrická cesta 197/40
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
C KN parcela č. 8675
36,23.-
20.12.2019
8.1.2020
476.

Lukáčová Gabriela
 
Korytnická 7432/42
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
C KN parcela č. 8675
36,23.-
20.12.2019
8.1.2020
477.

Nedeľková Eva
 
Skalná 7061/17
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2411/2
298,08.-
20.12.2019
8.1.2020
478.

Nedeľková Eva
 
Skalná 7061/17
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 912
89,22.-
20.12.2019
8.1.2020
479.

Nedeľková Eva
 
Skalná 7061/17
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 911
97,40.-
20.12.2019
8.1.2020
480.

Králová Matilda
 
Sadová 174/9
 
034 05 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok, E KN parcely č. 19004 a 19005/1
70,17.-
20.12.2019
8.1.2020
481.

Močáryová Veronika
 
Stankovany č. 157
 
034 92 Stankovany
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2537/1
37,47.-
20.12.2019
8.1.2020
482.

Močáryová Veronika
 
Stankovany č. 157
 
034 92 Stankovany
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2537/2
13,04.-
20.12.2019
8.1.2020
483.

Cheben Peter
 
Cesta na Vlkolínec 903/11
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2472/1
18,84.-
20.12.2019
8.1.2020
484.

Mlynarčíková Mária
 
Trlenská 7401/16,
 
034 03 Ružomberok–Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 3409/2
6,52.-
20.12.2019
8.1.2020
485.

Janovcová Marta
 
Raveň 7156/62
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 918/1
5,28.-
20.12.2019
8.1.2020
486.

Veselá Blažena
 
Raveň  7132/79
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2670
51,28.-
20.12.2019
8.1.2020
487.

Cárachová Helena
 
Raveň  7131/77
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2670
51,28.-
20.12.2019
8.1.2020
488.

Mlynarčík Pavol
 
Trlenská 7401/16,
 
034 03 Ružomberok–Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2407/1
211,24.-
20.12.2019
8.1.2020
489.

Mišík Marcel  
 
Pod Dielcom 7262/14
 
034 03 Ružomberok–Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 900/1
126,68.-
20.12.2019
8.1.2020
490.

Ilková Valéria
 
Ludrová č. 148
 
034 71 Ludrová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2406/1
72,97.-
22.01.2020
23.1.2020
491.

Ilková Valéria
 
Ludrová č. 148
 
034 71 Ludrová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2406/2
159,70.-
22.01.2020
23.1.2020
492.

Oravcová Mária
 
Školská 7215/9
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 911
97,40.-
22.01.2020
23.1.2020
493.

Oravcová Mária
 
Školská 7215/9
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 912
89,22.-
22.01.2020
23.1.2020
494.

Oravcová Mária
 
Školská 7215/9
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 473
45,83.-
22.01.2020
23.1.2020
495.

Oravcová Mária
 
Školská 7215/9
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2462/1
311,91.-
22.01.2020
23.1.2020
496.

Oravcová Mária
 
Školská 7215/9
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2411/2
298,08.-
22.01.2020
23.1.2020
497.

Macko Miroslav a Macková Dana, Nad Vŕškom 7631/7
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok, C KN parcely číslo 8320, 8322, 8323 a 8324
859,67.-
22.01.2020
23.1.2020
498.

Fain Dušan
 
Pod Hlinisko 7493/46A
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcely č. 2536/2 a 2669
664,16.-
22.01.2020
23.1.2020
499.

Fain Dušan
 
Pod Hlinisko 7493/46A
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2685
87,61.-
22.01.2020
23.1.2020
500.

Magová Katarína, Ing.
 
Do Uhliska 7341/11
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2406/1
72,97.-
22.01.2020
23.1.2020
501.

Magová Katarína, Ing.
 
Do Uhliska 7341/11
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2406/2
159,70.-
22.01.2020
23.1.2020
502.

Paschová Ema
 
Pod Ostré 28
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2407/1
105,57.-
22.01.2020
23.1.2020
503.

Paschová Ema
 
Pod Ostré 28
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2407/2
6,73.-
22.01.2020
23.1.2020
504.

Qasemyarová Danka
 
Pod Hlinisko 7304/48
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 906/1
390,71.-
24.01.2020
27.1.2020
505.

Hikel Pavol
 
Pod Hlinisko 7276/9
 
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2456/1
254,82.-
24.01.2020
27.1.2020
506.

Fedorová Dana
 
Lesnícka 260/2
 
034 91 Ľubochňa
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 630
478,60.-
05.03.2020
06.03.2020
507.

Balcová Agáta
 
Jarná ulica 456/96
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 628
125,24.-
05.03.2020
06.03.2020
508.

Priesol Daniel
 
Hlavná 27/188
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 627
91,20.-
05.03.2020
06.03.2020
509.

Kelčík Peter a Kelčíková Ľudmila
Hlavná ulica 111/20
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1365/1 a
 
E KN parcela č. 150  
267,53.-
30.03.2020
30.03.2020
510.
ZVB/05/2020
Pažítka Rudolf
 
Tehelná 2139/17
 
048 01 Rožňava
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2512
1 282,16.-
15.07.2020
16.07.2020
511.
ZVB/06/2020
Palider Rastislav Mgr.  A Paliderová Mária Mgr.
 
Za dráhou 474/5
 
034 01 Ružomberok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
C KN parcela č. 8515/2
1 386,90.-
15.07.2020
16.07.2020
512.
ZVB/07/2020
Vlkolinský Tibor  a  Vlkolínska Zuzana, PaeDr.
 
Potočná 339/65
 
034 01 Ružomberok-Hrboltová
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
 
C KN parcela č. 1557/2
315,24.-
15.07.2020
16.07.2020
513.

Ondrík Juraj
 
Dielnice 827/81
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 528/2
226,32.-
15.07.2020
16.07.2020
514.
ZVB/08/2020
Dančeková Anna
 
Dielno 1376/27
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 62
261,24.-
15.07.2020
16.07.2020
515.
ZVB/10/2020
Čvikotová Viera
 
Hlavná ulica 12/218
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 540/2
353,43.-
15.07.2020
16.07.2020
516.
ZVB/12/2020
Praženicová Melánia
 
Pod Pivničiskom 401/15
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače,
 
E KN parcela č. 628
62,64.-
15.07.2020
16.07.2020
517.

Kereškéniová Simona
 
Hlavná ulica 12/218
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1544  
423,54.-
27.08.2020
2.09.2020
518.

Gejdoš Peter
 
Dielno 1370/15
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 2242
66,76.-
27.08.2020
2.09.2020
519.
ZVB/17/2020
Rímskokatolícka cirkev,
 
farnosť Liptovské Sliače
 
Nám. J. Kútnika – Šmálová č. 626/2
 
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, zoznam dotknutých parciel je uvedený v zmluve  
8.271,06.-
21.08.2020
18.09.2020
520.
ZVB/21/2020
Pastuchová Irena
Korytnická 356/4
034 03 Ružomberok – Biely Potok
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2468
590,16.-
21.09.2020
21.09.2020
521.

Priesol Pavol
Hlavná ulica 36/170
034 84 Liptovské Sliače
Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 638/5  
69,56.-
21.09.2020
21.09.2020Aktualizované

Návrat na obsah