Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK a ČOV L.Lúžna, Osada, Revúce

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.

16/10/Rk/P

Váhostav-Sk, a.s.

SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce

8 094 479,78

28.5.2011

28.7.2011

2.


Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 023/1.2MP/2009

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu

6 616 476,01

bez DPH

28.2.2013

13.3.2013

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP č. 023/1.2 MP/2009
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Ruší sa a nahrádza Príloha č.2 "Predmet podpory" Zmluvy o poskytnutí NF
6.7.2015 13.7.2015
3.
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu s názvom "SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
2 383,00
1.3.2013
2.5.2013

4.

008/2013

Obec Liptovská Lúžna

Zmluva o zabezpečení odvedenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Liptovská Lúžna

15.1.2013

3.4.2013

5.

33/005/09

Prima Banka a.s.

Spolufinancovanie IP

1 270 000,00

10.6.2010

8.4.2014

Aktualizované

Návrat na obsah