Kedy je odber neoprávnený - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Kedy je odber neoprávnený

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Dodávka vody


  • odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou

  • odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný

  • odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii

  • odber bez súhlasu prevádzkovateľa


Aktualizované

Návrat na obsah