Majetkoprávne V. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne V.

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
čislo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
522.
ZVB/145/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 638/5
427,00.-
03.11.2020
06.11.2020
523.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 536/1
1,80.-
03.11.2020
06.11.2020
524.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,00.-
03.11.2020
06.11.2020
525.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
1,28.-
03.11.2020
06.11.2020
526.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 195/501
10,20.-
03.11.2020
06.11.2020
527.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 549/501
7,60.-
03.11.2020
06.11.2020
528.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
4,29.-
03.11.2020
06.11.2020
529.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 549/501
7,60.-
03.11.2020
06.11.2020
530.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 195/501
10,20.-
03.11.2020
06.11.2020
531.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
1,28.-
03.11.2020
06.11.2020
532.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,00.-
03.11.2020
06.11.2020
533.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,24.-
03.11.2020
06.11.2020
534.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
6,46.-
03.11.2020
06.11.2020
535.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,06.-
03.11.2020
06.11.2020
536.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
0,36.-
03.11.2020
06.11.2020
537.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
12,92.-
03.11.2020
06.11.2020
538.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
12,69.-
03.11.2020
06.11.2020
539.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
9,92.-
03.11.2020
06.11.2020
540.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2420
158,15.-
03.11.2020
06.11.2020
541.
ZVB/24/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2670
49,80.-
10.11.2020
11.11.2020
542.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
9,05.-
10.11.2020
11.11.2020
543.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 536/1
1,84.-
10.11.2020
11.11.2020
544.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 548/1
1,00.-
10.11.2020
11.11.2020
545.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 547/1
43,44.-
10.11.2020
11.11.2020
546.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ivachnová, E KN parcely
 
č. 545 a 552/1
1,04.-
10.11.2020
11.11.2020
547.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 566/1
7,69.-
10.11.2020
11.11.2020
547.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 558/1
4,38.-
10.11.2020
11.11.2020
548.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2537/1
61,10.-
13.11.2020
13.11.2020
549.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2537/2
21,31.-
13.11.2020
13.11.2020
550.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
8,44.-
13.11.2020
13.11.2020
551.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 911
94,57.-
13.11.2020
13.11.2020
552.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 912
86,63.-
13.11.2020
13.11.2020
553.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2411/2
289,44.-
13.11.2020
13.11.2020
554.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
289,44.-
13.11.2020
13.11.2020
555.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/2
303,57.-
13.11.2020
13.11.2020
556.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/1
25,15.-
13.11.2020
13.11.2020
557.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2464/1
178,39.-
13.11.2020
13.11.2020
558.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8659
40,50.-
13.11.2020
13.11.2020
559.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
45,02.-
13.11.2020
13.11.2020
560.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 540/1
39,96.-
13.11.2020
13.11.2020
561.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 542/501
8,59.-
13.11.2020
13.11.2020
562.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 545 a E KN parcela č. 552/1
9,24.-
13.11.2020
13.11.2020
563.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 547/1
3,35.-
13.11.2020
13.11.2020
564.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 548/1
14,19.-
13.11.2020
13.11.2020
565.
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZVB/17/2020
     
Dodatok č. k zmluve č. ZVB/17/2020 zo dňa 27.08.2020 - Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C-KN parcela číslo 4251/6   

11.11.2020
30.11.2020
566.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2462/1
306,42.-
02.12.2020
03.12.2020
567.
ZVB/43/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 7491
844,00.-
02.12.2020
03.12.2020
568.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 3409/2
38,19.-
02.12.2020
03.12.2020
569.
ZVB/42/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2472/1
18,29.-
02.12.2020
03.12.2020
570.
ZVB/38/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/02
303,57.-
02.12.2020
03.12.2020
571.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/01
25,15.-
02.12.2020
03.12.2020
572.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
0,84.-
02.12.2020
03.12.2020
573.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
0,40.-
02.12.2020
03.12.2020
574.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 553/1
9,28.-
02.12.2020
03.12.2020
575.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2444
97,28.-
08.12.2020
10.12.2020
576.
ZVB/44/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8208
51,96.-
08.12.2020
10.12.2020
577.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2406/1
23,62.-
08.12.2020
10.12.2020
578.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2406/2
51,66.-
08.12.2020
10.12.2020
579.
ZVB/48/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcely č. 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2416/2, 2415/2, 2417 a 2418/1
4 529,94.-
08.12.2020
10.12.2020
580.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2668
85,12.-
08.12.2020
10.12.2020
581.

        
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 473
3,22.-
08.12.2020
10.12.2020
582.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
 
E KN parcela č. 2406/1
1,00.-
08.12.2020
10.12.2020
583.

   
Zriadenie vecného   bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
  
E KN parcela č.   2406/2
1,41.-
08.12.2020
10.12.2020
584.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 558/1
2,68.-
08.12.2020
10.12.2020
585.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 565/502
3,366.-
08.12.2020
10.12.2020
592.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2407/2
13,07.-
22.12.2020
07.01.2021
593.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2444
97,28.-
22.12.2020
07.01.2021
594.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 542/501
8,40.-
22.12.2020
07.01.2021
595.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 E KN parcela č. 473
162,01.-
22.01.2021
25.01.2021
596.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 E KN parcela č. 2668
170,35.-
22.01.2021
25.01.2021
597.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 E KN parcela č. 2537/1
45,83.-
22.01.2021
25.01.2021
598.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 E KN parcela č. 2537/2
15,98.-
22.01.2021
25.01.2021
599.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 542/501
4,20.-
22.01.2021
25.01.2021
600.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 E KN parcela č. 161/2
4,92.-
22.01.2021
25.01.2021
601.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 E KN parcela č. 161/2
1,00.-
22.01.2021
25.01.2021
602.
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZVB/46/2020
   
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZVB/46/2020 zo dňa 26.09.2016 – Zriadenie vecného bremena v k. ú. Ivachnová EKN parcela číslo 534/1 -  zmena výmery pozemku

03.02.2021
03.02.2021
603.
ZVB/03/2021
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2668
170,35.-
05.03.2021
08.03.2021

604.
ZVB/07/2021
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2421
79,24.-
05.03.2021
08.03.2021
605.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  
 
E KN parcela č. 566/1
7,69.-
05.03.2021
08.03.2021
606.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  
 
E KN parcela č. 558/1
4,38.-
05.03.2021
08.03.2021
607.
NZ/09/2021
   
Nájomná zmluva pozemku v k. ú. Liptovská Teplá
 
EKN parcela číslo 416/1 -  ČOV a prístupová cesta
561,75.-
21.05.2021
21.05.2021
608.

   
Dohoda o náhrade za zriadenie práva VB k pozemku v k. ú. Liptovská Teplá
 
EKN parcela číslo 416/1 -  výtlačné potrubie s tlmiacou šachtou
512,19.-
26.07.2021
26.07.2021
609.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok
 
EKN parcela číslo 2461
19,90.-
07.10.2021
07.10.2021
610.
Mesto Ružomberok
 
Nám. A. Hlinku 1
 
034 01 Ružomberok  
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
0,00.-
06.12.2021
14.12.2021
611.
Mesto Ružomberok
 
Nám. A. Hlinku 1
 
034 01 Ružomberok  
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcely č. 3464/1, 3475/1, 268/3, 7277/108, 7277/301, 40601/3, 2368/1, 2404/1 a 2404/2
0,00.-
06.12.2021
14.12.2021
612.
Cerulíková Anna, Ing.
Haanová 2602/13
851 04 Bratislava – Petržalka
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok
E KN parcela číslo 2457/1.
244,42.-
11.05.2022
12.6.2022Aktualizované

Návrat na obsah