Majetkoprávne V. - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Majetkoprávne V.

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č.
čislo zmluvy
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Zmluvná cena s DPH v €
Dátum uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
522.
ZVB/145/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 638/5
427,00.-
03.11.2020
06.11.2020
523.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 536/1
1,80.-
03.11.2020
06.11.2020
524.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,00.-
03.11.2020
06.11.2020
525.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
1,28.-
03.11.2020
06.11.2020
526.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 195/501
10,20.-
03.11.2020
06.11.2020
527.

Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 549/501
7,60.-
03.11.2020
06.11.2020
528.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
4,29.-
03.11.2020
06.11.2020
529.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 549/501
7,60.-
03.11.2020
06.11.2020
530.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 195/501
10,20.-
03.11.2020
06.11.2020
531.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
1,28.-
03.11.2020
06.11.2020
532.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,00.-
03.11.2020
06.11.2020
533.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,24.-
03.11.2020
06.11.2020
534.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
6,46.-
03.11.2020
06.11.2020
535.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
1,06.-
03.11.2020
06.11.2020
536.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
0,36.-
03.11.2020
06.11.2020
537.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
12,92.-
03.11.2020
06.11.2020
538.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
12,69.-
03.11.2020
06.11.2020
539.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 236/2
9,92.-
03.11.2020
06.11.2020
540.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2420
158,15.-
03.11.2020
06.11.2020
541.
ZVB/24/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2670
49,80.-
10.11.2020
11.11.2020
542.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
9,05.-
10.11.2020
11.11.2020
543.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 536/1
1,84.-
10.11.2020
11.11.2020
544.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 548/1
1,00.-
10.11.2020
11.11.2020
545.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 547/1
43,44.-
10.11.2020
11.11.2020
546.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ivachnová, E KN parcely
 
č. 545 a 552/1
1,04.-
10.11.2020
11.11.2020
547.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 566/1
7,69.-
10.11.2020
11.11.2020
547.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 558/1
4,38.-
10.11.2020
11.11.2020
548.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2537/1
61,10.-
13.11.2020
13.11.2020
549.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2537/2
21,31.-
13.11.2020
13.11.2020
550.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
8,44.-
13.11.2020
13.11.2020
551.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 911
94,57.-
13.11.2020
13.11.2020
552.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 912
86,63.-
13.11.2020
13.11.2020
553.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2411/2
289,44.-
13.11.2020
13.11.2020
554.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
289,44.-
13.11.2020
13.11.2020
555.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/2
303,57.-
13.11.2020
13.11.2020
556.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/1
25,15.-
13.11.2020
13.11.2020
557.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2464/1
178,39.-
13.11.2020
13.11.2020
558.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8659
40,50.-
13.11.2020
13.11.2020
559.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 473
45,02.-
13.11.2020
13.11.2020
560.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 540/1
39,96.-
13.11.2020
13.11.2020
561.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 542/501
8,59.-
13.11.2020
13.11.2020
562.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 545 a E KN parcela č. 552/1
9,24.-
13.11.2020
13.11.2020
563.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 547/1
3,35.-
13.11.2020
13.11.2020
564.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 548/1
14,19.-
13.11.2020
13.11.2020
565.
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZVB/17/2020
     
Dodatok č. k zmluve č. ZVB/17/2020 zo dňa 27.08.2020 - Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C-KN parcela číslo 4251/6   

11.11.2020
30.11.2020
566.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2462/1
306,42.-
02.12.2020
03.12.2020
567.
ZVB/43/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 7491
844,00.-
02.12.2020
03.12.2020
568.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 3409/2
38,19.-
02.12.2020
03.12.2020
569.
ZVB/42/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,  
 
E KN parcela č. 2472/1
18,29.-
02.12.2020
03.12.2020
570.
ZVB/38/2020
   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/02
303,57.-
02.12.2020
03.12.2020
571.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ružomberok,  
 
C KN parcela č. 8209/01
25,15.-
02.12.2020
03.12.2020
572.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
0,84.-
02.12.2020
03.12.2020
573.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 161/2
0,40.-
02.12.2020
03.12.2020
574.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemku
 
v k. ú. Ivachnová  
 
E KN parcela č. 553/1
9,28.-
02.12.2020
03.12.2020Aktualizované

Návrat na obsah