Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > VZ Zubra Liptovské Sliače

P.č.

Zmluvná strana

Predmet zmluvy/dodatku

Zmluvná (kúpna)cena v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.
Hlavná ulica 21/200,
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
59,21 €
12.11.2018
20.11.2018
2.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
494,30 €
19.11.2018
20.11.2018
3.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
177,63 €
19.11.2018
20.11.2018
4.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2 136,24 €
4.12.2018
13.12.2018
5.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
29,60 €
21.2.2019
25.02.2019
6.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
2 079,03 €
19.3.2019
09.04.2019
7.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
1 664,75 €
01.07.2019
10.07.2019
8.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
532,12 €
01.07.2019
10.07.2019
9.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
532,12 €
01.07.2019
10.07.2019
10.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
532,12 €
01.07.2019
10.07.2019
11.
   
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
532,12 €
01.07.2019
10.07.2019
12.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
98,21 €
03.06.2021
16.06.2021
13.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemku
1 100,16 €
06.07.2021
20.07.2021


Aktualizované

Návrat na obsah