Víťazi výtvarnej súťaže - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Víťazi výtvarnej súťaže

Ostatné > Svetový deň vody 2021
Svetový deň vody 2021

Svetový deň vody, si každoročne pripomíname dňa 22.marca od roku 1992, kedy ho prvýkrát vyhlásila Organizácia Spojených národov na konferencii o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro.

 
Tento deň je dôležitý nielen z hľadiska šírenia a zvyšovania povedomia o dôležitosti zachovania zdrojov pitnej vody a ich ochrany. Je zároveň príležitosťou pripomenúť nám všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

 
Voda a jej dostupnosť v našich životoch sa pre nás stala tak samozrejmá, každodenná a bežná, že často nevnímame jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť. Aj preto témou Svetového dňa vody  pre rok 2021 bolo „Valuing Water“ v preklade „Vážiť si vodu“.

 
Táto téma je veľmi aktuálna -   nielen v súčasnej pandemickej situácii, kedy si každý z nás oveľa viac uvedomuje hodnoty, ktoré sú pre náš život a naše zdravie dôležité.
Hodnota vody je obrovská a komplexná, pre prírodu, naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku ... je to oveľa viac ako len jej cena. Bez vody by nebol život a preto je potrebné si ju vážiť a efektívne chrániť pre všetkých...

 
Upriamiť pozornosť na mimoriadnu dôležitosť vody pre rozvoj ľudskej spoločnosti, a to obzvlášť u mladej generácie, sa Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. v spolupráci s MONDI SCP a.s. a SVP š.p.  rozhodla zorganizovaním výtvarnej súťaže  pri príležitosti Svetového dňa vody pre žiakov základných škôl okresu Ružomberok.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách /1. a 2. stupeň ZŠ/ a víťazmi výtvarnej súťaže sa na základe rozhodnutia výberovej komisie zloženej zo zástupcov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.,  MONDI SCP a.s. a  SVP š.p.  stali:
 

I. Kategória - žiaci 1. stupňa ZŠ
II. Kategória - žiaci 2. stupňa ZŠ

Aktualizované

Návrat na obsah