Zmena Harmonogramu odpisov vodomerov pre OM fakturované mesačne a kvartálne - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmena Harmonogramu odpisov vodomerov pre OM fakturované mesačne a kvartálne

Ostatné > Zmena harmonogramu odpisov vodomerov pre OM fakturované mesačne a kvartálne
Z dôvodu zefektívnenia a skvalitnenia služieb naša spoločnosť zmenila od 1.9.2017 v zmysle platného zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dodávanie tovaru a služby za opakované dodanie tovaru a služby. V praxi to znamená, že podľa stanoveného Harmonogramu budú faktúry vystavené na základe priemernej spotreby pitnej vody, resp. produkcie odpadových vôd na odbernom mieste. Minimálne raz ročne bude vystavená vyúčtovacia faktúra na základe reálneho odpočtu meracieho zariadenia (vodomeru).

Aktualizované

Návrat na obsah