Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vznikla založením dňa 7. 9. 2006 ako nástupnícka spoločnosť Sevak-u, š. p. a následne Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline. V súčasnosti sme regionálnou vodárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie vody, odvádzaní a čistení odpadových vôd. Tieto služby poskytujeme pre 58 tis. obyvateľov a pre priemysel dolného Liptova. Väčšinovým akcionárom spoločnosti je mesto Ružomberok. Spoločnosť má zavedený riadiaci systém ISO 9001, ISO 14 001 a BSiOH 18 001. V spoločnosti pracuje 67 pracovníkov.

Poruchy

Všetky hlásenia, poruchy v dodávke pitnej vody a odkanalizovania odpadových vôd môžete hlásiť na telefónne číslo: +421 905 607 138


03.12.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že dňa 3.12.2021 v piatok bude odstavená dodávka pitnej vody v Ružomberku na ulici Tichá, Nad Skalkou z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí v čase od 7:00 do odstránenia poruchy.
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou.

01.12.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že dňa 3.12.2021 v piatok bude odstavená dodávka pitnej vody v Ružomberku na ulici Kukučinová, Jarná z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí v čase od 9:00 do odstránenia poruchy.
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou.

29.11.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že dňa 29.11.2021 v pondelok bude odstavená dodávka pitnej vody v Černovej na ulici Andreja Hlinku, Strmá, Na Hôrky z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do odstránenia poruchy.
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou.

23.11.2021
OZNAM:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje odberateľom, že od dňa 24.11.2021 v pracovné dni bude odstavená dodávka pitnej vody v Černovej na ulici Nová od domu číslo 1 po dom číslo 25 z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v čase od 8:00 do 14:30
Žiadame odberateľov, aby sa zásobili pitnou vodou a neparkovali vozidlá na miestnej komunikácii.
O prípadných zmenách Vás budeme informovať v obecnom rozhlase a na internetovej stránke vodárenskej spoločnosti.
Aktuality

03.11.2021
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. zverejňuje ponuku na pracovnú pozíciu Technický pracovník, viac informácií tu...

29.4.2021
Svetový deň vody 2021  - Vítazi výtvarnej súťaže

01.6.2020

11.3.2020
Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia,
 
v súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 na území SR,  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ubezpečuje všetkých zákazníkov, odberateľov, že všetky procesy súvisiace s dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené.
V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, na území Slovenskej republiky, žiadame zákazníkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. , aby v súčasnej situácii osobné návštevy zákazníckeho centra nahradili elektronickou, telefonickou a písomnou komunikáciou.
Na webovej stránke https://www.vsr.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a ďalšie... ako aj telefonické kontakty na zodpovedných zamestnancov.
 
Za Vaše pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zálohové platby

Chcete mať vyrovnaný rodinný rozpočet ? Zaťažujú Vás vyššie polročné faktúry ?

Zriaďte si úhradu platieb za vodné a stočné od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. prostredníctvom zálohových platieb.


Napájanie na verejnú kanalizáciu
POHOTOVOSŤ

Všetky hlásenia, poruchy v dodávke pitnej vody a odkanalizovania odpadových vôd môžete hlásiť na telefónne číslo:


0905 607 138ÚRADNÉ HODINY

S Vašimi požiadavkami sa na nás môžete obrátiť aj osobne v sídle našej firmy počas úradných hodín, ktoré sú stanovené nasledovne:


Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 8.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00


POKLADNIČNÉ HODINY

Pokladničné hodiny sú stanovené nasledovne:


Pondelok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 14.30
Utorok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 -14.30
Streda :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 15.30
Štvrtok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 14.30
Piatok :
9.00 - 11.00 ; 11.30 - 13.30


VÝVOZ ŽÚMP

Objednávanie v čase zákazníckych hodín.


+421 44 4331 621KDE NÁS NÁJDETE

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok


tel: 044 4331 621

e-mail: sekretariat(at)vsr(dot)sk

GPS: 49
° 05' 33" N , 19° 15' 38" E

zobraziť na mape

Elektronická faktúra

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Vám ponúka novinku.
Prečítajte si viac o výhodách, podmienkach  ...tu


Aktualizované

Návrat na obsah